Till innehåll på sidan

KLOSS - Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan

Svenska lärosäten behöver förstärka sin strategiska förmåga i arbetet med samverkan med det omgivande samhället. Genom KLOSS-projektet har vi velat skapa en arena där lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker forskning, utbildning och utveckling.

Medverkande universitet

Vår utgångsidé är att systematisera och utveckla våra erfarenheter från samverkansfrågor för att förse (våra egna såväl som andra) lärosäten med värdefulla utgångspunkter för vidare arbete. Vi ser det som att vi förädlar en rad byggKLOSSar i form av verktyg för strategisk samverkan. Dessa görs tillgängliga för en vidare krets i syfte att göra det möjligt för svenska lärosäten att bygga upp sitt interna arbete kring samverkan till högre höjder och med mer stabil grund än tidigare.

Arbetet har drivits i två huvudinriktningar – att identifiera hinder för samverkan respektive att skapa arenor för samverkan. Sex delprojekt har genomförts av grupper sammansatta över lärosätesgränserna ledda av utvalda delprojektledare. Projektet har koordinerats av ett projektkansli på KTH.

Ur projektet har dessutom sprungit en fortsättning i projektet KLOSS AkUt som prövar och studerar former för rörelse av akademisk personal ut till organisationer utanför högskolan.

KLOSS rapport 2015 (pdf 2,3 MB)

KLOSS sammanfattning av rapport 2015 (pdf 1,2 MB)

KLOSS slutkonferens 9 november 2015 (pdf 2,4 MB)

Från uppstartsmötet av KLOSS-projektet, 28 januari 2014
Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-09-30