Till innehåll på sidan

Mål och vision

Mål

  • ge samverkan en tydligare roll som strategiskt verktyg både för utveckling och ökad användning av lärosätenas forskning och utbildning

  • öka kunskapen kring strukturer och metoder för utveckling och uppföljning av samverkansinsatser

  • förtydliga hur dessa insatser kan meritvärderas

Vision

2016 har KLOSS bidragit till att

  • ge samverkan en tydligare roll som strategiskt verktyg både för utveckling och nyttiggörande av lärosätenas forskning och utbildning
  • öka kunskapen kring strukturer och metoder för utveckling och uppföljning av samverkansinsatser
  • förtydliga hur insatser inom samverkan kan meritvärderas

Projektbeskrivning inför projektstart

KLOSS har bedrivits med stöd av Vinnova inom ramen för programmet "Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan".

Samverkan för utveckling är både basen och målet för projektet, Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan, KLOSS, där nio lärosäten ingår.

Syftet med KLOSS är att öka samverkan mellan utbildning och forskning å ena sidan och det omgivande samhället med näringslivet å den andra. Arbetsformer, verktyg och modeller som stärker Sverige som kunskaps- och näringslivsnation ska implementeras och utvecklas, samtidigt som lärosätenas forskning och utbildning utvecklas.

Genom att dra nytta av varandras erfarenheter och samarbetet inom KLOSS ska lärosätena utveckla en struktur för utbyte mellan lärosätena och i relation till omvärlden. Att se över hur forskares respektive lärares utåtriktade arbete kan vidareutvecklas är en annan viktig punkt.

KLOSS Projektbeskrivning inför projektstart (pdf 136 kB)

Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2016-04-13