Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett samarbete som ska bidra till att göra Stockholm till världens smartaste och mest uppkopplade stad.

Samarbetet och digitaliseringen ska gynna invånarna, näringslivet och akademin i Stockholm. Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Kungliga Tekniska högskolan, Ericsson, ABB, Scania, Skanska och Vattenfall kommer att samverka för att med digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför. Detta är avgörande för att Stockholm ska fortsätta utvecklas som en stad för framtiden, en stad som är sammanhållen, demokratiskt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Grundidéen med Digital Demo Stockholm är ett antal demonstratorer i Stockholmsregionen där nästa generations teknik visas upp kopplade till relevant tvärvetenskaplig forskning – utifrån den växande stadens behov och utmaningar.

Artikel Ny Teknik

Stockholms stad, Stockholms läns landsting,  KTH, Ericsson, Vattenfall, ABB, Skanska och Scania.

Till sidans topp