Behandling av personuppgifter

Här tydliggör vi hur KTH hanterar och använder de personuppgifter som finns om dig som KTH-alumn, donator, volontär och samverkanspartner.

Dataskyddsförordningen/GDPR

KTH har strategiskt arbetat med alumnrelationer sedan 2001. Arbetet drivs av universitetsförvaltningen och är en del av avdelningen för Näringslivssamverkan. Alumnverksamhetens uppdrag är att skapa och utveckla hållbara relationer med alumner.

KTH erbjuder sina alumner möjligheter att engagera sig för KTH så att KTH kan fortsätta vara ett universitet i världsklass som attraherar de bästa studenterna och forskarna.

Vi har sedan 2001 arbetat för att bibehålla kontakten med alla alumner som vi har kontaktuppgifter till. Det ömsesidiga syftet är att hålla dig, som alumn, informerad om vad som händer på KTH och hur du kan bidra till KTH:s framgång. Vi vill hålla kontakten med dig för att förbättra KTH:s utbildningar, för att stärka KTH:s varumärke och för att stärka KTH:s ställning internationellt.

KTH skyddar din personliga integritet i enlighet med PUL och i enlighet med GDPR från maj 2018. Följande redogörelse beskriver hur KTH samlat in uppgifter om dig och hur de behandlas för alumnverksamheten.

Samling och lagring av persondata

Vi erhåller information om dig och om din utbildning från KTH via Ladok. En del information vi har om dig kan även härstamma från medlemskap i KTH Alumni network, KTH Alumni Community eller KTH Alumni page. Vi kan också ha erhållit dina uppgifter om du deltagit vid något av våra event eller om du är eller har varit med i en alumnförening. Dina uppgifter lagras på obestämd tid till stöd för alumnverksamheten.

Personuppgifter som lagras är:

 • Detaljer om din utbildning (tex kurser du har genomfört, studietid, examen och examens år OBS Ej betyg)

 • Unika personliga identifierare (personnummer, fullständigt namn)

 • Dina kontaktuppgifter (adress, epost, telefonnummer)

 • Om du är engagerad i KTH på något sätt, tex medlem i alumnförening, studentförening, mentor, donator, volontär m.m

 • Dina kommunikationspreferenser, för att hjälpa oss att tillhandahålla skräddarsydda och relevanta kommunikationer

 • Om du deltagit vid några av våra event

 • Om de deltagit i några av våra marknadsundersökningar

Behandling av persondata

Dina uppgifter används för ett antal ömsesidiga ändamål till stöd för alumnverksamheten och för insamling till KTH Opportunities. Dessa inkluderar:

 • Digitalt nyhetsbrev

 • Undersökningar

 • Inbjudningar till event

 • Nyheter om KTH

 • Nyheter om möjligheter till engagemang – brev, epost, telefon

 • Internt arbete för administrativt ändamål tex att administrera en händelse du deltagit i eller registrerat dig för, hantera eventuella återkopplingar eller klagomål

Det finns inget lagstadgat eller avtalsmässigt krav för dig att ge oss dina personliga uppgifter och du styr helt och hållet själv vilken typ av kommunikation du vill ha från KTH:s alumnverksamhet. Om du har frågor om något av dessa ändamål eller hur vi kommunicerar med dig, kontakta oss gärna via alumni@kth.se

I enlighet med GDPR så värnar KTH om ”Rätten att bli glömd”. På din begäran kan vi sluta behandla dina personuppgifter, kontakta oss då på alumni@kth.se

KTH Alumni delar endast din data med övriga avdelningar på KTH vid speciella tillfällen, oftast gäller detta inför utvärdering av utbildning.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Fråga oss om tillgång till, eller korrigering eller radering av dina data

 • Begränsa bearbetning (väntande korrigering eller radering)

 • Styra vilken kommunikation/marknadsföring som du vill ta del av

 • Rätt att bli glömd

Så här skyddar vi din data

Vi ser till att vi har lämpliga datasäkerhetsavtal med våra leverantörer innan du delar dina personuppgifter med KTH.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Vår dataskyddsansvarig ansvarar för övervakningen av överensstämmelse med relevant lagstiftning i samband med skyddet av personuppgifter och kan kontaktas på personuppgiftsombud@kth.se

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-08-21