Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligast förekommande frågorna kring att annonsera uppdrag i KTH Exjobbportal.

Hur skapar jag ett konto?

  • Registrera dig som ny användare
  • Ett bekräftelsemail skickas till den angivna epost-adressen.
  • Klicka på länken för att aktivera kontot.
  • Kontot är aktivt när tabben Lägg upp annons är synlig
  • Din annons publiceras av en administratör. Det kan därför några dagar innan din annons blir synlig i listan. Ett mail skickas när din annons är publicerad.
     

Jag kan inte logga in på mitt konto?

Prova att återställa lösenordet .
Säkerställ att du loggar in med samma epost-adress som du angav när du skapade kontot.
Om det inte fungerar så hjälper vi dig, kontakta oss på exjobb@kth.se .

Jag har skapat ett konto men kan inte lägga upp en annons?

Börja med att logga ut och logga in igen. Kontot är aktivt när fliken Lägg upp annons är synlig.
Säkerställ att fältet företag/organisation är ifyllt.
Prova att återställa lösenordet .
Om inget av ovan fungerar vänligen kontakta oss på exjobb@kth.se så hjälper vi dig.

Uppdraget har blivit tillsatt, hur tar jag bort en annons?

Logga in på ditt konto, gå till fliken Lägg upp annons/mina annonser, välj annonsen som du vill avsluta, klicka på Avsluta.

Jag försöker skapa ett konto men min e-postadress finns redan, hur gör jag?

Är du anställd på KTH så kan din e-postadress redan finnas. Maila oss så skickar vi en inbjudan till dig, exjobb@kth.se .

Hur avslutar jag ett konto?

Om du vill avsluta ditt konto vänligen maila oss på exjobb@kth.se .

Vad ska jag tänka på när jag formulerar ett uppdrag?

För att en uppgift ska vara lämplig för ett examensarbete krävs att den passar in i studentens ämnesprofil samt att den ger möjlighet till självständigt arbete och tillämpning av teoretiska kunskaper. Eftersom ett exjobb måste få rätt akademisk nivå är annonsen att betrakta som ett förslag som måste diskuteras och planeras tillsammans med studenten och den akademiska handledaren som sedan godkänner det. Därefter ska en planeringsrapport formuleras och godkännas av organisationens handledare och av KTH-handledaren. Den utgör en överenskommelse mellan er och KTH.

Olika utbildningsprogram har olika krav på examensarbeten. KTH:s handledare kan beskriva vilka krav som gäller på det aktuella programmet.

Vanliga inslag i examensarbeten är litteratursökning, konstruktionsarbete, programmering, beräkningsarbete och experimentellt arbete. Resultaten, som ska framgå av en skriftlig rapport, brukar var lösningar på problem i form av ritningar, metodbeskrivningar, datorprogram eller kanske en mätmetod.

Beskriv gärna verksamheten i vilken frågeställningen finns. Lägg också med en engelsk översättning av rubriken alt. skriv gärna hela annonsen på engelska för att underlätta för våra internationella studenter vid sökningen.

När på året är det lämpligast att annonsera?

Civilingenjörsstudenterna påbörjar sina exjobb i januari och det omfattar 30 poäng (en hel termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med september.

Högskoleingenjörsstudenterna påbörjar sina exjobb i april och det omfattar 15 poäng (en halv termin). Studenterna söker i huvudsak sina exjobb från och med december.

Vad är gällande angående ersättning?

Exjobb och praktik är en del av studierna och det finns därför inget krav på att det ska ersättas. Det är dock vanligt att studenten får en form av ersättning/bonus när examensarbetet är klart. Det är brukligt att ersätta kostnader i samband med resor, material o dyl samt att tillhandahålla en arbetsplats. Om ni kommer överens med studenten om en ersättning är det en överenskommelse mellan er.

Vad är gällande angående immaterialrätt?

Om uppdragsgivaren ingår ett anställningsavtal med studenten äger organisationen rätten till ev. immateriella rättigheter. Studenten har då rätt till skälig ersättning vilket bör regleras i avtal mellan er. I det fall studenten själv föreslagit eller äger uppgiften för exjobbet och inget annat överenskommits, har studenten rätten till de immateriella rättigheter som tas fram inom ramen för uppdraget.

Har du frågor kring immaterialrätt, vänligen kontakta  eller mejla innovation@kth.se .

Vad är gällande för offentlighetsprincipen?

Exjobbet presenteras i form av en skriftlig rapport som presenteras på ett seminarium som är öppet för alla som vill delta. Rapporten är en offentlig handling. Ofta görs en särskild presentation för företaget.

Vilket ansvar har KTH?

KTH ansvarar inte för kostnader utanför KTH i samband med examensarbetet eller för personskador, egendomsskador, ekonomiska eller andra skador vare sig direkta eller indirekta som studenten kan orsaka organisationen eller som kan uppkomma till följd av examensarbetet.

Har du frågor? Skriv till oss!

Har du frågor gällande KTH Exjobbportal mejla oss på exjobb@kth.se .

Innehållsansvarig:exjobb@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-09-21