Samverkan för en hållbar resursförsörjning

Sedan starten 2004 har SME-företaget Ecoloop handlett drygt 80 examensarbeten med många goda erfarenheter från alla. För Ecoloop är samverkan en viktig nyckel till att uppnå en hållbar resursförsörjning.

Ecoloop driver utveckling för en bättre resurshantering inom samhällsbyggnad och dess försörjningssystem. De initierar och driver utvecklingsprojekt kopplade till samhällets resursflöden inom våra fokusområden Styrmedel för effektiva regioner, Producerande VA-system och Smart byggande och material.

För Ecoloop är samverkan en viktig nyckel till att uppnå en hållbar resursförsörjning och vi har ett brett nätverk inom näringsliv, offentlig sektor och akademi. Ecoloops arbete ligger ofta i gränslandet mellan forskning och tillämpning, och de har flera samarbeten med KTH men även med andra lärosäten. Medarbetarna är akademiskt meriterade och de har sedan starten 2004 handlett drygt 80 examensarbeten med många goda erfarenheter från alla.

Ecoloop består av 14 medarbetare som samtliga är delägare i bolaget. De finns på Mosebacke i Stockholm samt i Oslo, läs mer på www.ecoloop.se .


"För att uppnå en hållbar resursförsörjning i våra städer krävs en aktiv samverkan i breda nätverk och att forskning och praxis möts"
Anna Norström, tf vd Ecoloop

Innehållsansvarig:malinnor@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-09-02