Till innehåll på sidan

Avslutningskonferens för projektet MERUT, 4 december 2020

Relevansbedömning i samverkan med intressenter som utgångspunkt för kvalitetsutveckling och dimensionering av högskoleutbildningar - strukturer, processer och metoder.

Välkommen till avslutningskonferens för projektet MERUT (Metoder för relevansbedömning av utbildningar).

Datum och tid: 4 december 2020 kl 10.00-11.30 + 12.30-14.00
Plats: Online via Zoom
Sista dag för anmälan: 3 december

ANMÄLAN

MERUT är ett av 17 lärosätesgemensamma utvecklingsprojekt i programmet ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet” med stöd från Vinnova.

Vid denna avslutande konferens kommer du få möjlighet att ta del och diskutera MERUTs resultat och rekommendationer samt hur dessa kan komma till användning i verksamheten.

Konferensen kommer att vara interaktiv där det kommer att diskuteras några av dessa frågeställningar:

Program

10.00-10.40 - Hur kan relevans kan ingå som kvalitetsaspekt i högskolornas kvalitetssystem?

Vilka begrepp bör användas i samband med relevansbedömningar?

10.50-11.30 - Hur kan samverkansinslag utvecklas i samband med relevansbedömning i samband med planering och utveckling av utbildningar?

Hur kan en intressentmodell i kvalitetssystemet bidra i utbildningsutveckling?

12.30-13.10 - Metoder för relevansbedömningar i värderingen av relevans i samband med utveckling och drift av utbildningar. Var och när kan dessa metoder användas?

Användning av en checklista för externa intressenter för att öka utbyte mellan program och externa intressenter?

En verktygslåda för att systematisera metoder för att inkludera externa intressenter vid olika nivåer inom utbildningsutveckling.

13.20-14.00 – Panel med inbjudna aktörer kring vilka delar och på vilken nivå av relevansbedömning som är viktigast att arbeta vidare med?

Kontaktperson Johan Blaus, johbla@kth.se , 08 790 60 63

Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-19
KTH Horizon Europe Week 12-16 oktober 2020
Välkomna till en konferens om samverkansmeritering – var står vi och vad behöver vi göra?
Avslutningskonferens för projektet MERUT, 4 december 2020