Personal näringslivssamverkan

Näringslivssamordnare

Alumnrelationer

Karin Davéus
Ansvarig alumnrelationer
08-790 60 65, 070-087 70 65
kdaveus@kth.se

Kommunikation och administration

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-05-27