Till innehåll på sidan

KTH Horizon Europe Week 12-16 oktober 2020

Välkommen att delta vid ett digitalt seminarium och efterföljande paneldiskussion om Sveriges strategi kring det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Horizon Europe.

Inbjudan riktar sig exklusivt till representanter från KTH:s strategiska partnerskap som vill öka sin samverkan med KTH på EU-nivå.

Hör Vinnova presentera och ta del av efterföljande paneldiskussion i seminariet How to strategically enhance Swedish participation in Horizon Europe med Karin Aase, Head of Department National NCP Organisation, International Cooperation vid Vinnova.

I panelen sitter bland andra Anna Hörlen, Senior adviser EU-programmes at the City of Stockholm, Anders Caspár, Director of External Research Relations at Ericsson and Mikael Dahlgren, Head of ABB Corporate Research Sweden.

Tid:  Måndag 12 oktober kl 15.30-17.00
Plats: Online via länk

ANMÄLAN

Seminariet är en del av KTH Horizon Europe Week som innehåller interaktiva seminarier och presentationer om det kommande ramprogrammet för forskning och innovation inom EU - Horizon Europe. Programmet öppnar 2021 och de första utlysningarna publiceras preliminärt i december 2020.

Ta del av hela programmet

Veckan innehåller bland annat:

  • Uppdateringar av utvalda delar av det nya ramprogrammet för såväl individuella som samverkansprojekt.
  • Seminarier om hur man skriver bra projektansökningar, inkl. andra aspekter som är avgörande för många ansökningar vid sidan om forskningsfrågeställningarna - s k "cross-cutting issues" och "non-scientific activities"
  • Dedikerad session för de av KTH:s strategiska partners som är intresserade av att öka sin samverkan med KTH på EU-nivå

Bland talarna finns KTH:s vicerektor för forskning, nationella kontaktpersoner (NCP) från Vinnova, erfarna KTH-forskare, utvärderare av Horizon 2020 samt forskningsrådgivare från KTH.

KTH Horizon Europe Week arrangeras av Research Support Office, för mer information vänligen kontakta Senior research advisor Anna Raask ( araask@kth.se ).

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-09-29