Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett samarbete som ska bidra till att göra Stockholm till världens smartaste och mest uppkopplade stad.

Digital Demo Stockholm är ett samarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv och ska bidra till ett samhälle som är hållbart och attraktivt och till målsättningen att Stockholm ska bli världens smartaste stad 2040.

Projektet tar sig an samhällsutmaningar och låter lösningar växa fram från den kreativa plattformen Openlab vars verksamhet vilar på design thinking; en process och metod för utveckla innovativa lösningar enligt principen ”Gör först – Tänk – Gör det igen”.

Digital Demo Stockholm vill etablera ett dynamiskt ekosystem där innovationskraften bland stockholmarna också tas tillvara. Därför ska projektet även samverka med olika centra, företag och forskare som kan bidra i utvecklingen av digitala lösningar.

Läs mer på

www.digitaldemostockholm.se

Artikel Ny Teknik

Stockholms stad, Stockholms läns landsting, KTH, Ericsson, Vattenfall, ABB, Skanska och Scania.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2018-12-04