Impact: Sektors- och samhällspåverkan

Forskningen på KTH har bidragit till många framsteg i världen utanför akademin, och alla har sin egen unika framgångshistoria inom allt från ekonomisk tillväxt, samhällsutveckling, kultur, hälsa, lagstiftning och tjänster till miljö och livskvalitet. Det är kunskap som på olika sätt kommer samhället och oss som enskilda individer till nytta. Här kan du ta del av några av de case som speglar den impact KTH:s forskning har.

Tar DNA-analysen till helt nya höjder

Pål Nyrén, professor i biokemi, är en av KTH :s mest framgångsrika forskare och innovatörer. I maj 2013 tilldelades han Europeiska patentverkets stora uppfinnarpris European Inventor Award för utvecklingen av den minst sagt banbrytande tekniken pyrosekvensering.

Framgång för miljövänliga tåg

År 2010 fick Bombardier Transportation två rekordorder på skräddarsydda dubbeldäckade regionaltåg från operatören SNCF i Frankrike och Swiss Railways i Schweiz. Nu är man i full gång med att tillverka vagnarna. I tågen sitter ett drivsystem som KTH har varit delaktig i att utveckla. Drivsystemet har bättre prestanda, ger mindre förluster och är mer kompakt än sina föregångare

Framtidens plastmaterial

Ett nära och långsiktigt samarbete mellan företaget Perstorp och en grupp forskare har banat väg för flera unika material.

Förslag till ny strategi på KTH

Det är påverkan som är poängen

Forskning och undervisning som påverkar samhället ska få högre status på KTH. Nya karriärmöjligheter och mer pengar ligger i potten för dem som engagerar sig, enligt ett förslag till ny strategi.

REF 2014 results: table of excellence

Storbritannien har precis tagit fram ett nytt systemet för att bedöma kvaliteten på forskningen i Storbritannien lärosäten, Research Excellence Framework (REF). Resultatet från REF 2014 publicerades i december. Times Higher Education har skrivit en artikel om hur utfallet blev.

”Nyttomätning ger ängslig och kortsiktig forskning”

Rektor och prorektor från Lunds och Uppsalas universitet skrev en dabattartikel om impact i DN, 2013-09-17

Läs den här

Läs även om: KTHs industiella avtryck

KTH ligger i en av Europas mest dynamiska regioner. I Stockholm med omnejd är den ekonomiska aktiviteten mycket hög och det finns fungerande kommersialiseringssystem som medverkar till att ny teknik kommer till användning och gör verklig nytta. Till viss del sker det genom att nya företag startas, men en stor del av forskningen nyttiggörs i redan existerande företag.

Innehållsansvarig:johbla@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2015-09-10