Till innehåll på sidan

Kontaktpersoner per partnerskap

För mer information om respektive partnerskap vänligen se kontaktpersoner nedan.

ABB

Partneransvarig: Luca Peretti , lucap@kth.se , 072 734 33 55
Partnerledare: Johan Blaus , johbla@kth.se , 08 790 60 63

Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)

Partneransvarig: Hans-Peter Nee , hansi@kth.se , 08 790 77 81
Partnerledare: vakant

Alstom

Partneransvarig: Mats Bengtsson , matben@kth.se , 08 790 84 63
Partnerledare: Liz Adamsson , lizad@kth.se , 08 790 60 84

Ericsson

Partneransvarig: Mikael Skoglund , mikael.skoglund@ee.kth.se , 08 790 84 30
T.f. partnerledare: Johan Blaus , johbla@kth.se , 08 790 60 63

IVL Svenska Miljöinstitutet

Partneransvarig: Kerstin Forsberg  , kerstino@ket.kth.se , 08 790 64 04
T.f. partnerledare: Per Fagrell , perfag@kth.se , 08 790 60 21

Region Stockholm Hälsa och teknik

Partneransvarig:  Joakim Jaldén , jalden@kth.se , 08 790 77 88
Partnerledare:  Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Region Stockholm Trafik och region

Partneransvarig:  Daniel Jonsson , daniel.jonsson@abe.kth.se , 08 790 96 37
Partnerledare: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Saab

Partneransvarig: Malin Åkermo , akermo@kth.se , 070 320 64 45
Partnerledare: Per Fagrell , perfag@kth.se , 08 790 60 21

Sandvik

Partneransvarig: Jinshan Pan , jinshanp@kth.se , 08 790 67 39
Partnerledare: vakant

Scania

Partneransvarig: Annika Stensson Trigell , annika@kth.se , 08 790 76 57
Partnerledare: Louise Dellström , dlouise@kth.se , 08 790 82 32

Skanska

Partneransvarig: Johan Silfwerbrand , jsilfwer@kth.se , 08 790 80 33
Partnerledare: Liz Adamsson , lizad@kth.se , 08 790 60 84

Stockholm Environment Institute, SEI

Partneransvarig:  Rebecka Milestad , rebecka.milestad@abe.kth.se , 08 790 88 25
T.f. partnerledare: Per Fagrell , perfag@kth.se , 08 790 60 21

Stockholms stad

Partneransvarig: Jenny Paulsson , jenny.paulsson@abe.kth.se , 08 790 66 61
Partnerledare: Malin Linngård , maliol@kth.se , 08 790 60 35

Stora Enso

Partneransvarig: Daniel Söderberg , dansod@kth.se , 08 790 80 68
Partnerledare: Josefin Illergård , josefika@kth.se , 072 307 24 28

Vattenfall

Partneransvarig: Göran Lindbergh , goeran.lindbergh@ket.kth.se , 08 790 81 43
T.f. partnerledare: Liz Adamsson , lizad@kth.se , 08 790 60 84

Vill du veta mer?

För mer information om de strategiska partnerskapen kontakta Per Fagrell, samordnare för KTH:s strategiska partnerskap, perfag@kth.se , 08 790 60 21.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-09-27