Till innehåll på sidan

Kontaktpersoner per partnerskap

Ägare: Mikael Östling, prorektor, mostling@kth.se  , 08-790 43 01

ABB

Partneransvarig: Lars Nordström, Skolan för elektro- och systemteknik, lars.nordstrom@ics.kth.se , 08-790 68 30
Partnerledare: Britt Sjöstedt, Näringslivssamverkan, brittsj@kth.se , 08-790 62 70

Bombardier

Partneransvarig: Sebastian Stichel, Skolan för teknikvetenskap, stichel@kth.se , 08-790 76 03
Partnerledare: Liz Adamsson, Näringslivssamverkan, lizad@kth.se , 08-790 60 84

Ericsson

Partneransvarig: Mikael Skoglund, Skolan för elektro- och systemteknik, mikael.skoglund@ee.kth.se , 08-790 84 30
Partnerledare: Britt Sjöstedt, Näringslivssamverkan, brittsj@kth.se , 08-790 62 70

IVL Svenska Miljöinstitutet

Ägare: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling
Partneransvarig: Lars J Pettersson, Skolan för Kemivetenskap, larsp@ket.kth.se , 08-790 8259
Partnerledare:  Karin Larsdotter, Sustainability Office, karinlar@kth.se , 08-790 7052

Region Stockholm (fd Stockholms läns landsting)

Partneransvarig inom Hälsa och Teknik: Mats Danielsson, Skolan för teknikvetenskap, md@mi.physics.kth.se , 08-553 781 81
Partnerledare: Natalia Kotova, Research Support Office, kotova@kth.se , 08 790 82 56

Partneransvarig inom Trafik och Region: Daniel Jonsson, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, daniel.jonsson@abe.kth.se , 08 790 96 37
Partnerledare: Annika Engström, KTH, annengs@kth.se  , 08-790 68 90

Saab

Partneransvarig: Dan Zenkert, Skolan för teknikvetenskap, danz@kth.se , 08-790 64 35
Partnerledare: Johan Blaus, Näringslivssamverkan, johbla@kth.se , 08-790 60 63

Sandvik

Partneransvarig: Annika Borgenstam, Skolan för Industriell teknik och management, annika@mse.kth.se , 08-790 83 96
Partnerledare: Lili André, Näringslivssamverkan, liliand@kth.se  , 08-790 63 22

Scania

Partneransvarig: Annika Stensson Trigell, Skolan för teknikvetenskap, annika@kth.se , 08-790 76 57
Partnerledare: Louise Dellström, Development Office, dlouise@kth.se , 08- 790 82 32

Skanska

Partneransvarig: Vakant
Partnerledare: Liz Adamsson, Näringslivssamverkan, lizad@kth.se , 08-790 60 84

Stockholm Environment Institute, SEI

Ägare: Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling
Partneransvarig: Nina Wormbs, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, nina@kth.se , 08-790 8583
Partnerledare: Karin Larsdotter, Sustainability Office, karinlar@kth.se , 08-790 70 52

Stockholms stad

Partneransvarig: Ann Legeby, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
Partnerledare: Malin Linngård, Näringslivssamverkan, maliol@kth.se , 08-790 67 64
Advisor KTH - Stockholm Stad: Gunnar Björkman, gunnar.bjorkman@stockholm.se , 08-508 292 72, 076-122 92 72

Stora Enso

Partneransvarig: Daniel Söderberg, Skolan för teknikvetenskap, dansod@kth.se , 08-790 80 68
Partnerledare: Josefin Illergård, josefika@kth.se , 0723072428

Vattenfall

Partneransvarig: Göran Lindbergh, Skolan för kemivetenskap, goeran.lindbergh@ket.kth.se , 08-790 81 43
Partnerledare: Annika Engström, Näringslivssamverkan, annengs@kth.se , 08-790 68 90

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-08-27