Till innehåll på sidan

KTH:s strategiska partnerskap

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Som ledande tekniskt universitet är ett naturligt mål att vara ledande även på samverkan. De strategiska partnerskapen är en viktig del i denna ambition.

Målet med de strategiska partnerskapen är att utveckla långsiktigt samarbete för ömsesidig nytta. För KTH innebär detta stärkt utvecklingsförmåga, ökad kvalitet på utbildning och forskning samt stärkt innovationsförmåga hos våra studenter, lärare och forskare. För KTH:s partners innebär det säkerställd kompetensförsörjning, tillgång till kunskap och spetsforskning, ökad konkurrens- och innovationsförmåga.

KTH har strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De strategiska partnerskapen innebär en stärkt omvärldsbevakning för KTH, genom partnerskapen skapas insikt om viktiga sektorers utveckling, behov, utmaningar och strategier. Partnerskap bygger på förtroendefulla relationer och ömsesidig förståelse för de olika roller organisationerna spelar i samhället - allt från högsta ledningsnivå till enskilda projekt.

KTH har partnerskap inom tre olika områden:

  1. Globala företag – för kunskapsutveckling, teknikutveckling, kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft
  2. Offentlig sektor – för förståelse för samhällsutmaningar och prioriterade problemställningar att gemensamt adressera
  3. Ledande forskningsinstitut – för kunskapsuppbyggnad och tillämpning

Partnerskapen spänner över hela KTH:s verksamhet och omfattar bland annat följande typer av samarbeten:

  1. Personrörlighet: där antingen en specialist från näringslivet tillbringar en del av sin arbetstid på KTH eller där en KTH-anställd tillbringar en del av sin tid näringsliv / industri som expert.
  2. Kompetensförsörjning och utbildningssamverkan: Engagemang i utbildningsutveckling och samverkan i utbildningarna för stärkt relevans och kvalitet. Partners har stort intresse av att rekrytera ingenjörer eller doktorer. Utbildningssamverkan genom exjobb som genomförs i samarbete med partnern och gästföreläsningar / verkliga utmaningar i utbildningsprogram.
  3. Forskningssamarbete: Gemensamma ansökningar om forskningsbidrag för gemensamma forskningsprojekt och partnerengagemang i kompetenscentra.
  4. Dela resurser: Gemensam användning av labb och andra resurser av infrastrukturkaraktär vid KTH eller på partnerns plats.

KTH:s strategiska partnerskap

Globala företag

ABB

Hitachi ABB Power Grids

Alstom (fd Bombardier Transportation)

Ericsson

Saab

Sandvik

Scania

Skanska

Stora Enso

Vattenfall

Offentlig sektor

Region Stockholm (fd Stockholms läns landsting)

Stockholms stad

Ledande forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm Environment Institute, SEI

Kontakt

För mer information om våra strategiska partnerskap kontakta Johan Blaus, samordnare för de strategiska partnerskapen, johbla@kth.se , 08 790 60 63.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-06-14