KTH:s strategiska partnerskap

Målet med strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners.

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som är av särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De karaktäriseras av en stor bredd som omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet , utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Gunnar Björkman, Stockholm stads innovationsdirektör

Samarbetet som gör Stockholm smartare

Att förstå varandras kultur, utmaningar och drivkrafter är nyckeln till ett gott samarbete mellan akademi, industri och offentlig sektor. Det säger Gunnar Björkman, Stockholm stads innovationsdirektör, som tilldelades KTH:s guldmedalj för industrisamverkan 2018.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-05-24