Till innehåll på sidan

KTH:s strategiska partnerskap

Genom våra strategiska partnerskap kan vi lättare identifiera dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar. I nära samarbete med våra partnerorganisationer utvecklar vi innovativa lösningar och skapar ledande forskning och utbildning på KTH.

Två pennor på ett avtal. Fotograf Jann Lipka.

Långsiktiga samarbeten för ömsesidig nytta

KTH har strategiska partnerskap med stora globala företag och organisationer inom offentlig sektor som har särskild betydelse för KTH:s verksamhet. Genom partnerskapen skapas insikt om viktiga sektorers utveckling, behov, utmaningar och strategier.

För KTH innebär de strategiska partnerskapen stärkt utvecklingsförmåga, ökad kvalitet på utbildning och forskning samt stärkt innovationsförmåga hos våra studenter, lärare och forskare. För KTH:s partners innebär det säkerställd kompetensförsörjning, tillgång till kunskap och spetsforskning och ökad konkurrens- och innovationsförmåga.

Strategiska partnerskap inom tre områden

Globala företag - för kunskapsutveckling, teknikutveckling, kompetensförsörjning och stärkt konkurrenskraft.

Offentlig sektor - för förståelse för samhällsutmaningar och prioriterade problemställningar att gemensamt adressera.

Ledande forskningsinstitut - för kunskapsuppbyggnad och tillämpning.

KTH:s strategiska partnerskap

Globala företag

ABB

Hitachi Energy (tidigare Hitachi ABB Power Grids)

Alstom (fd Bombardier Transportation)

Ericsson

Saab

Sandvik

Scania

Skanska

Stora Enso

Vattenfall

Offentlig sektor

Region Stockholm

Stockholms stad

Ledande forskningsinstitut

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm Environment Institute, SEI

Översyn strategiska partnerskap

Under 2021 genomfördes en översyn av de strategiska partnerskapen. Vill du ta del av rapporten? Mejla Per Fagrell perfag@kth.se.  

Kontakt

För mer information om våra strategiska partnerskap kontakta Per Fagrell, verksamhetsansvarig för de strategiska partnerskapen, perfag@kth.se , 08 790 60 21.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-05-23