Till innehåll på sidan

Forum för Adjungerad Fakultet

Forum för Adjungerad Fakultet är en arena för diskussion om samverkan mellan akademi, industri och samhälle.

Forumet har skapats för att ge KTH:s adjungerade professorer och affilierad fakultet en möjlighet att mötas, utbyta erfarenheter och diskutera samverkan.

Forum för Adjungerad Fakultet är även en möjlighet för KTH:s ledning att träffa alla adjungerade och affilierade. Personrörlighet mellan näringsliv/samhälle och akademi är centralt för KTH och forumet utgör en viktig arena för dialog kring förutsättningarna för den typen av rörlighet. Forumet är även en värdefull arena för dialog kring möjligheterna att bedriva forskning och engagera sig i utbildning under tiden vid KTH samt möjligheter till övrigt engagemang.

Tre gånger per år arrangeras träffar inom forumet, en gång under höstterminen, en gång tidigt på vårterminen och en gång i slutet av läsåret. Träffarna har olika teman men har normalt formatet workshop och dialog kring aktuella frågor följt av informella diskussioner och mingel. Vid ett tillfälle per år ges alla adjungerade och affilierade möjlighet att bjuda med två gäster var, en från sin forskningsmiljö på KTH och en från sitt företag eller hemorganisation.

Träffarna i Forum för Adjungerad Fakultet arrangeras i olika miljöer på KTH. Särskild inbjudan skickas ut minst en månad i förväg.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill vill veta mer, forum-adjungeradfakultet@kth.se

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-03-02