Till innehåll på sidan

Forum för adjungerad fakultet

En arena för dialog under tiden som adjungerad professor eller affilierad fakultet på KTH.

Som adjungerad eller affilierad vid KTH bjuds man in till Forum för adjungerad fakultet. Forumet är en arena för dialog och erfarenhetsutbyte mellan KTH:s adjungerade professorer, affilierad fakultet och KTH:s ledning om möjligheterna att bedriva forskning och engagera sig i utbildningen under tiden vid KTH, samt möjligheter till övrigt engagemang. Att delta i Forum för adjungerad fakultet är ett givande sätt att stärka relationen med KTH och nätverka med andra adjungerade och affilierade.

Människor runt ett konferensbord riktade mot en person som håller en presentation vid en skärm.

Tre träffar per år

Tre gånger per år arrangeras träffar inom forumet, en gång under höstterminen, en gång tidigt på vårterminen och en gång i slutet av läsåret. Träffarna har olika teman men har normalt formatet workshop och dialog kring aktuella frågor följt av informella diskussioner och mingel. Vid ett tillfälle per år ges alla adjungerade och affilierade möjlighet att bjuda med två gäster var, en från sin forskningsmiljö på KTH och en från sitt företag eller hemorganisation.

Träffarna i Forum för adjungerad fakultet arrangeras i olika miljöer på KTH. Särskild inbjudan skickas ut minst en månad i förväg.

Kontakt

Om du vill veta mer vänligen kontakta, forum-adjungeradfakultet@kth.se .

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-11-30