Adjungerade professorer aktiva vid KTH

KTH har i dagsläget ett femtiotal adjungerade professorer.

Uppdaterad 2019-02-15

Tillsättningar av adjungerade professorer sker löpande över året och därför kan det totala antalet variera något på årsbasis.

EFTERNAMN FÖRNAMN SKOLA FÖRETAG
ANTONSSON ANN-BETH CBH IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB
ARNOLD ERIK ABE TECHNOPOLIS
BELIN MATTS-ÅKE ABE TRAFIKVERKET
BERG MAGNUS CBH VATTENFALL
BOHLIN MARKUS ABE SICS
CROCETTI ROBERTO ABE  
DIZDAR SENAD ITM  
EFSING PÅL SCI RINGHALS AB
EKBLAD JONAS ABE NCC
ERICSSON GÖRAN ECS SVENSKT KRAFTNÄT
FEILER ADAM CBH NANOLOGICA AB
FODOR GABOR ECS ERICSSON
FRODIGH MAGNUS ECS ERICSSON RESEARCH
HALLGREN MIKAEL ABE TYRÉNS AB
HARNEFORS LENNART ECS ABB POWER SYSTEMS AB
HELLSTRÖM BJÖRN ABE THYRÉNS
HILLBORG HENRIK CBH ABB
HINTZE STAFFAN ABE  
HOLMBERG JAN-ERIK ABE  
HOLST ANDERS ECS SWEDISH INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE - RISE SICS AB
ISAKSSON KAROLINA ABE STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT (VTI)
JACOBSEN GUNNAR SCI ACREO AB
JOHANSSON ANDERS ITM HUSQVARNA
LARSSON TOMAS CBH  
LUNDBERG MATS CBH SANDVIK
LUNDBLAD NICKLAS ITM GOOGLE
LUNDSTRÖM ROBERT ABE NCC
LÖFSJÖGÅRD MALIN ABE SVENSK BETONG
MAS IVARS DIEGO ABE  
NILSSON MÅNS ABE STOCKHOLM ENVIRONMENTAL INSTITUTE
NORDSTRÖM ERIK ABE SWECO ENERGUIDE
NORSTRÖM CHRISTER ECS SWEDISH ICT AB (SICS). WeMeMove AB fr o m 170401
NYBERG MATTIAS ITM SCANIA CV AB
NÄSLUND MATS ECS FÖRSVARETS RADIOANSTALT
PACOSTE COSTIN ABE ELU KONSULT
PALM VIVEKA ABE STATISTISKA CENTRALBYRÅN (SCB)
PETTERSSON RACHEL CBH JÄRNKONTORET
ROLLENHAGEN CARL ABE  
ROTH STEPHAN VOLKHER CBH DESY
SAVÉN BENGT ITM SAAB
SHENG DONG-YUAN ITM Westinghouse Electric Sweden AB
SWERIN AGNE CBH SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT
TAVALLAEY SHIVA SANDER SCI ABB CORPORATE RESEARCH
YAN JINYING CBH Vattenfall AB
YANG JAMES ABE VATTENFALL RESEARCH AND DEVELOPMENT AB
Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-06-20