Till innehåll på sidan

Att jobba på KTH som affilierad fakultet

Utnämning till affilierad fakultet ska ses som ett strategiskt instrument för företag/organisationer och KTH att stärka och påverka inriktning av ett forskningsområde eller stärka grund- och avancerad utbildning vid KTH. Positionen kan fungera som meriterande för docentkompetens och därmed en senare adjungerad professorsanställning vid KTH.

KTH införde år 2012 positionen som affilierad fakultet vilken kan innehålla antingen den huvudsakliga uppgiften forskning, eller den huvudsakliga uppgiften undervisning, eller en kombination av dessa. Behovet av positioner på nivån under adjungerad professor har lyfts fram i dialog med såväl KTH:s skolor som i diskussion med KTH:s strategiska partners.

En person som utses till affilierad fakultet knyts till en av KTH:s skolor med upp till 50 procent av sin arbetstid. Beslut tas av rektor efter samråd med dekanus utifrån förslag från skolchef och aktuell verksamhet. Utnämningsperioden kan variera från ett till tre år. Det är viktigt att affilieringen utvärderas av skolan efter det första året. Skolan kan ansöka om förlängning av affilieringen.

Vem kan bli affilierad?

Behörig att utnämnas till affilierad vid KTH med forskning som huvudsaklig uppgift är en person som är forskarutbildad och innehar examen (normalt doktorsexamen eller motsvarande) inom ett för den aktuella enheten angeläget område. Dessutom har personen särskild kompetens för att kunna bidra med kunskap om forskningstillämpningar i sammanhang utanför den akademiska miljön.

För att vara behörig att utnämnas som affilierad vid KTH med utbildning som huvudsaklig uppgift krävs att personen är forskarutbildad eller har annan kompetens som är viktig för det aktuella ämnet. Den tilltänkta personen ska även kunna visa på pedagogisk skicklighet och lämplighet. Att det finns intresse och förmåga att knyta grundutbildningens ämnen till praktisk utövning är särskilt viktigt. Högskolepedagogisk utbildning är inte formellt krav för affilierad fakultet.

Hur går utnämningen till?

Läs mer om KTH:s regelverk för tillsättningen av affilierad fakultet

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-01-20