Till innehåll på sidan

Samarbetsområden

Partnerskapen spänner över hela KTH:s verksamhet och omfattar bland annat personrörlighet, kompetensförsörjning, forskningssamarbeten och att dela resurser.

Samarbetsområden inom de strategiska partnerskapen

Personrörlighet

Där antingen en specialist från näringslivet tillbringar en del av sin arbetstid på KTH eller där en KTH-anställd tillbringar en del av sin tid näringsliv / industri som expert.

Personrörlighet

Kompetensförsörjning och utbildningssamverkan

Engagemang i utbildningsutveckling och samverkan i utbildningarna för stärkt relevans och kvalitet. Partners har stort intresse av att rekrytera ingenjörer eller doktorer. Utbildningssamverkan genom exjobb som genomförs i samarbete med partnern och gästföreläsningar / verkliga utmaningar i utbildningsprogram.

Samarbeta med studenter

Forskningssamarbete

Gemensamma ansökningar om forskningsbidrag för gemensamma forskningsprojekt och partnerengagemang i kompetenscentra.

Samarbeta med forskare

Dela resurser

Gemensam användning av labb och andra resurser av infrastrukturkaraktär vid KTH eller på partnerns plats.

Etablerade infrastrukturer

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-08-15