Till innehåll på sidan

Samverkansprojekt inom de strategiska partnerskapen

Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

Publicerad 27 maj 2021

Jenny Paulsson är lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för fastigheter och byggande. Mycket av hennes arbete både handlar om fastigheter, inte minst tredimensionella, och hon arbetar gärna över både nations-, organisations- och ämnesgränser. Men hon har också en viktig roll på hemmaplan som partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad.

Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

Publicerad 25 maj 2021

Genom samverkan vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I detta ingår den gemensamma forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”, där minst en av forskarna ska vara anställd vid universitetet och en av regionen. Jan Andersson, tidigare forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm, var den som initierade utlysningen 2014.

KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

Ett lyckat samarbete i rådande kris

Publicerad 22 april 2021

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Region Stockholm har sedan flera år ett väl etablerat samarbete. Under pandemin har samarbetet spelat en viktig roll för att snabbt ställa om och med gemensamma krafter möta olika behov under krisen.

Ett lyckat samarbete i rådande kris

”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”

Publicerad 9 april 2021

2020 gick i pandemins tecken och allt tyder på att även detta år präglas av covid-19. Något som framstått tydligt är hur viktig förmågan till samarbete är mellan regioner och akademi. Grunden för Region Stockholms och KTH:s samverkan lades för flera år sen inom utbildning, forskning och infrastruktur. Nu skapar partnerskapet stor nytta på båda sidor.

”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”

Fler samverkansprojekt

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-31
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Digital Demo Stockholm
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
Samarbetet som gör Stockholm smartare