Till innehåll på sidan

Pia vill digitalisera byggbranschen

Pia Schönbeck, projektledare för fastighetsförvaltaren Locum i Region Stockholm, har precis disputerat med sin avhandling om databaserade utformningsbeslut i sjukhusbyggnadsprojekt.

Porträttbild på Pia Schönbeck utanför en KTH-byggnad
Pia Schönbeck

Hej Pia, berätta om dig!

– Jag har en multidisciplinär bakgrund. Bland annat har jag en kandidatexamen inom medicinsk vetenskap med inriktning mot anestesi och en magisterexamen i projektledning från Handelshögskolan i Karlstad. Sedan 2014 har jag arbetat som projektledare på Locum som hanterar regionens byggprojekt. I slutet av 2016 såg jag utlysningen om doktorandtjänsten på KTH och ansökte. Forskning premieras inom regionen – för att öka kompetens och bygga broar mellan offentlig förvaltning och akademin. Regionen finansierar doktorandutbildningen via personutbyte och jag har arbetat kvar på min arbetsplats 20%, vilket gett insikt om utvecklingen i branschen.

Grattis, du har nu disputerat och fått ut din examen. Vad handlar din forskning om?

– Att använda data som beslutsstöd gällande utformningar av akutsjukhus, med fokus på byggnadsstommen. Akutsjukvård är en komplex verksamhet med högteknologisk utrustning som ställer krav på byggnadens konstruktion. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede ta fram en baseline som beskriver alla nödvändiga funktioner som sedan kontinuerligt verifieras så att det inte sker avvikelser. Det gör även att välgrundade beslut kan tas gällande tekniska lösningar och produktionsmetoder. Mina studier visar på bristande datahantering vilket försvårar möjligheterna till beslutsstöd.

Hur kan din forskning komma till användning?

– De modeller för datahantering om utformningsbeslut som jag tagit fram kan användas för att identifiera vilka data som idag saknas vid sjukhusutformningar. Föreställ dig att ett sjukhus har behov av ett rum för vibrationskänslig utrustning och att byggnadsstommen inte uppfyller de krav som ställs på vibrationsdämpning. Då behöver en pelare placeras på planet under. För verksamheten på den underliggande våningen kan pelaren ha en negativ inverkan på funktionaliteteten. Genom att uppfylla en funktion kan därmed andra försämras. Sjukhus är fulla av komplexa samband mellan olika funktioner och med hjälp av data kan beslut gällande utformningen baseras på noggranna analyser. Förutom att säkerställa sjukhusfunktioner kan tid och pengar sparas med en databaserad utformningsstyrning.

Hur har det varit att arbeta med det här?

– Det har varit fantastiskt roligt men utmanande. Nu har jag gått tillbaka till mitt jobb som projektledare på Locum men jag vill gärna fortsätta arbeta med kopplingen mellan akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. Mina tidigare erfarenheter från forsknings- och innovationsprojekt där dessa aktörer samverkat har visat på stora positiva effekter. Akademin bidrar med metoder, analyser och testning medan offentlig sektor har professionell kunskap och näringslivet en möjlighet att realisera tekniska lösningar.

Text och foto: Nicky Rosenberg

Kontakt

För mer information om partnerskapet med Region Stockholm Hälsa och teknik vänligen kontakta partneransvarig Joakim Jaldén, Skolan för elektroteknik och datavetenskap, jalden@kth.se, 08 790 77 88.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-06-14
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare