Till innehåll på sidan

Digital Demo Stockholm

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar.

Digitala lösningar på samhälleliga utmaningar

Stockholm står, tillsammans med många andra städer och regioner runt om i världen, inför stora utmaningar bland annat som följd av urbanisering och ändrad demografisk fördelning. Dessa och andra utmaningar arbetar Digital Demo Stockholm med.

Digital Demo Stockholm startade 2016 och är ett samarbete som förväntas pågå under flera år. Samarbetet bygger på ett långsiktigt partnerskap kring forskning och innovation mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Det långsiktiga målet för Digital Demo Stockholm är att skapa förutsättningar för en innovativ marknad som kan bidra till en långsiktigt hållbar, och skalbar, regional utveckling.

Agenda 2030:s globala mål ligger som grund för det framtida arbetet i Digital Demo Stockholm. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Följande områden är prioriterade:

  • Framtidens kommunikations- och logistiksystem – smarta ekosystem för kommunikation och transporter
  • Vård och omsorg – platsoberoende vård och omsorg
  • Klimat och miljö – klimatpositiv utveckling

I samarbetet ingår Stockholms stad, Region Stockholm, ABB, Ericsson, KTH, Skanska, Telia och Vattenfall.

Projekt inom ramen för Digital Demo Stockholm

Kontakt

Johan Schuber, projektledare för Digital Demo Stockholm, jschuber@kth.se .

Annika Engström, samverkansledare och kommunikationsstrateg för Digital Demo Stockholm, annengs@kth.se

Mer om Digital Demo Stockholm

www.digitaldemostockholm.se

Stockholm ska bli världens smartaste - artikel Ny Teknik

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-20
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Digital Demo Stockholm
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare