Till innehåll på sidan

Förbättrad behandling med artificiell lunga

Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) är en livräddande terapi som via en artificiell lunga kan ta vid då respirator och läkemedel inte längre räcker till. Metoden används för att kritiskt sjuka patienter ska garanteras adekvat gasutbyte och/eller cirkulation (hjärtfunktion). Lisa Prahl Wittberg leder tillsammans med Mikael Broman (KS) en studie tillsammans för mer skonsam, säker och effektiv behandling.

Publicerad 26 mars 2020

ECMO-maskinen består av ett pumpdrivet slangsystem som via en artificiell lunga syresätter patientens blod utanför kroppen. En eller flera kanyler måste sättas i patientens större kärl. I detta forskningsprojekt testas olika kanyldesigner och kanyleringsmetoder på en artificiell kopia av den vuxna människans högra förmak och tillhörande blodkärl.

- Studien ska resultera i mindre påfrestningar på blodet under behandlingen och minska andelen syrerikt blod som dräneras ut i ECMO-systemet istället för att bidra till syresättningen av patienten, s.k. recirkulation, berättar Lisa Prahl Wittberg, docent vid KTH.

De systematiska och kvantitativa studierna kommer att ge kunskaper som förbättrar hur kanyler placeras men också deras utformning. Detta förväntas leda till att hälso- och sjukvården kommer att kunna erbjuda patienter en skonsammare, säkrare och effektivare behandling.

Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm under ledning av Lisa Prahl Wittberg, docent strömningsmekanik/flerfasströmning vid KTH, och Mikael Broman, överläkare i intensivvård vid ECMO Centrum Karolinska.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-10
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare