Till innehåll på sidan

Forskning för att förebygga stroke

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning i västvärlden. I ett forskningsprojekt testar professorerna Mats Danielsson på KTH och Staffan Holmin på Karolinska Institutet hur stroke kan förebyggas med hjälp av ny teknik för röntgen och kirurgi.

Mats Danielsson (Foto: Pernilla Pettersson)

Publicerad 26 februari 2020

Stroke orsakas av att plack lossnar, ofta i halsartären, och orsakar en blodpropp. KTH har utvecklat en ny typ av detektor för datortomografi, en form av röntgen som är ett av standardverktygen för att upptäcka plack och stopp i blodflödet. Om detektorn kan identifiera högriskplack ökar möjligheten till att kunna avlägsna och därmed förebygga en stroke.

- Den nya detektorn räknar varje röntgenfoto för sig och mäter energi, vilket tidigare inte varit tekniskt möjligt, berättar Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik vid KTH. Ett stort framsteg för datortomografin eftersom det gör att går att bestämma vävnadskomposition bättre än det gör idag idag, då den ofta är svårtolkad.

Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet medverkar i forskningsprojektet. Han forskar om hur mikrokateterteknik i kombination med avbildningstekniker kan användas för att diagnosticera och behandla stroke och andra sjukdomar. Med en tunn kateter går det att i kroppens blodådror navigera sig fram till de mest svåråtkomliga vävnader och organ.

- I detta projekt prövar vi att kombinera mikrokatetertekniken med nya metoder som gör att man kan analysera mycket små prover, berättar Staffan Holmin. Målet är att utveckla metoder, instrument och ett arbetsflöde – från provtagning till stabil analys av provet.

Text: Ann-Christin Berg

Forskningsprojektet drivs med stöd av Region Stockholm, under ledning av Mats Danielsson, professor i medicinsk bildfysik vid KTH, och Staffan Holmin, professor i klinisk neuroimaging vid Karolinska Institutet.

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-10
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare