Till innehåll på sidan

Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8

Under våren har KTH tagit emot praoelever i årskurs 8 från bland annat Kista, Södertälje, Nynäshamn och Bagarmossen. Pilotprojektet är en del av arbetet med att öka intresset för KTH bland ungdomar, i synnerhet de som bor i områden där få brukar söka till KTH. Vi följde med eleverna under en dag på praon.

Eleverna har tittar på en skärm med ord som de assoceierar med framtiden.
Eleverna siade om framtiden under workshopen med Digital Futures.

Det är en solig tisdag i maj och ett besök på Digital Futures på KTH:s campus står på schemat. Eleverna, som vanligtvis går i årskurs 8 på olika högstadieskolor i Stockholmsområdet, är inne på sin andra fullspäckade praovecka på KTH. Hittills har dagarna på praon präglats av olika aktiviteter där de har fått prova på att arbeta som ingenjörer och forskare. Trots att eleverna nu börjar bli varma i kläderna ligger spänningen i luften när vi kliver in i Digital Futures lokaler.

Initiativet att ta emot praoelever är en del av KTH:s arbete med att bredda rekryteringen av studenter och nå ut till ungdomar från fler delar av Stockholm. Genom sitt nära samarbete med Stockholms stad har KTH kunnat komma i kontakt med studievägledare på högstadieskolor i prioriterade områden. Studievägledarna har sedan hjälpt till att hitta lämpliga elever för praoprogrammet.

På Digital Futures hålls denna dag en workshop där eleverna får möjlighet att beskriva hur de ser på framtiden. De beskriver den som både spännande och otäck. Ord som utveckling, digitalisering och lycka blandas med ord som kris, katastrof, växthuseffekten och överbefolkning. Det märks att ungdomarna är präglade av den tid de vuxit upp i, där pandemin och klimatfrågan dominerat nyhetsrapporteringen. Men det finns ljus i mörkret. När eleverna får resonera kring vilka uppfinningar som skulle kunna skapas för att göra samhället bättre i framtiden haglar idéerna. Teknik kan bidra till ett bättre samhälle på många fronter, anser eleverna. Hållbar energiproduktion, ökad jämställdhet, hälsa och medicin är bara några exempel som de lyfter. Det går inte att ta miste på elevernas teknikintresse.

Men hur ser ungdomarna på sin egen, personliga framtid? I högstadieåldern är många villrådiga inför framtiden och känner inte heller till vilka yrken eller utbildningar som finns. Detta menar Nargiza Daraei, studievägledare på Kista grundskola och en av de första att föreslå praoprogrammet för sina elever. Hon tror därför att veckorna på KTH kan hjälpa eleverna att se positivt på framtiden och våga sikta högt.

- Jag vill att mina elever ska ut och se något nytt. Förhoppningen är att praoperioden på KTH kan göra att de blir inspirerade och sätter ett mål. Det hade varit väldigt roligt om några av eleverna ville söka till KTH efter gymnasiet, säger Nargiza Daraei.

Text och foto: Johanna Wallén

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-06-10
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare