Till innehåll på sidan

Frontrunners for sustainable innovation

I projektet Frontrunners for sustainable innovation har de tre test- och demomiljöerna Openlab, Kista Science City med Urban ICT Arena och Södertälje Science Park fått finansiering av Europeiska Regionalfonden för att skapa vägar till forskning och utveckling för små och medelstora företag.

Projektet Frontrunners for sustainable innovation fokuserar på att lösa samhällsutmaningarna kring digitalisering, life science och miljö-och klimatteknik. Projektet adresserar hållbarhetsfrågor enligt Stockholms mål om en smart hållbar och uppkopplad stad i världsklass 2040.

Med en totalfinansiering på 50 miljoner kronor över tre år ska samarbetet främja utvecklingen av produkter och tjänster inom bland annat hållbara transporter och smarta städer.

Projektets syfte är att ge bättre förutsättningar för små och medelstora företag (SME-företag) att växa genom ökat deltagande i test- och demomiljöerna Kista Science City med Urban ICT Arena , Södertälje Science Park  och Openlab . Primär målgrupp är företag som vill jobba med att lösa de övergripande utmaningarna i Stockholmsregionen och inom hållbar stadsutveckling.

Frontrunners for Sustainable Innovation startade 1 januari 2018 och pågår till slutet av april 2021.

För mer information vänligen kontakta:
Lili André, KTH Näringslivssamverkan, liliand@kth.se , 073-460 47 60

Läs mer:
Pressmeddelande Testmiljöer ska bidra till fler innovationer i små och medelstora företag i Stockholm

Svt Nyheter Fler innovationer ska komma från Stockholm

Länsstyrelsen 40 miljoner investeras i digitalisering och öppna data

Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare