Till innehåll på sidan

Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

Isak Rubensson, samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik.

Isak Rubensson, samhällsekonom på Trafikförvaltningen Region Stockholm.

Hej! Vem är du Isak?

Jag är anställd som samhällsekonom på Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Sommaren 2015 utlyste Region Stockholm en industridoktorandtjänst och jag sökte för att forska kring rättvis kollektivtrafik. I slutet av 2015 fick jag tjänsten och sedan januari 2016 har jag forskat på KTH:s doktorandutbildning och häromdagen presenterade jag min avhandling och disputerade.

Vi får gratulera, disputationen gick fint. Vad går din forskning ut på?

Min avhandling handlar om att mäta rättvisa inom kollektivtrafik och den heter ”Making equity in public transport count”. Huvudfrågan är om kollektivtrafikens resurser utnyttjas på ett sätt så att konsekvenserna blir rättvisa ur ett invånarperspektiv. Jag har fokuserat på att ta fram metoder som ger kvalitativa svar på rättvisefrågor eftersom siffror ger nödvändig tyngd och precision till beslutsunderlag vilket både tjänstemän och förtroendevalda efterfrågar och behöver.

Ge några exempel på frågor som din forskning ger svar på?

En fråga är vilket biljettsystem som är mest rättvist och här har jag jämfört zontaxor, enhetstaxa och kilometertaxa. Här finns intressanta fynd som skiljer sig från tidigare forskning som främst gjorts i Nordamerika. Min forskning visar att höginkomsttagare betalar mindre per person oavsett biljettsystem men att zontaxa slår hårdare mot låginkomsttagare än vad enhetstaxa gör. En annan fråga är hur man bestämmer om tillgängligheten som kollektivtrafiken ger är rättvist fördelad. Kollektivtrafiken handlar ju att erbjuda tillgänglighet, till arbete, nöjen, sjukvård och skola för att ta några exempel. Här har jag hittat en alternativ bedömning av vad som är en rättvis fördelning av kollektivtrafikens tillgänglighet.

Hur kan din forskning komma till användning?

Nu går jag tillbaka för att se om vi kan implementera mina idéer och den nya kunskapen i organisationen. Intresset är stort. Samtidigt hoppas jag kunna ha kvar ett ben kvar i forskningen, det har varit fyra mycket spännande år på KTH. Jag hoppas också att jag kan bidra till att göra det enklare för forskare och tjänstemän att samarbeta. De har olika intressen, uppdrag och förutsättningar och ibland är det svårt att få ihop dem. Där hoppas jag kunna göra nytta också för framtidens forskning.

Text: Torbjörn Runvik

Kontakt

För mer information om partnerskapet med Region Stockholm Trafik och Region vänligen kontakta partneransvarig inom Trafik och Region Daniel Jonsson, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, daniel.jonsson@abe.kth.se , 08 790 96 37.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-10
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Digital Demo Stockholm
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
Samarbetet som gör Stockholm smartare