Till innehåll på sidan

KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning

Människor i trappa.
KTH och Hitachi ABB Power Grids är nu strategiska partner. Fr v Sigbritt Karlsson, Mikael Östling och Johan Blaus från KTH och Jenny Larsson, Filip Elveling och Thomas Krysén från Hitachi ABB Power Grids t h. (Foto: Håkan LIndgren)
Publicerad 2021-04-22

I omställningen mot ett mer hållbart samhälle är utvecklingen av stark, säker och grön elkraft helt avgörande. KTH och Hitachi ABB Power Grids ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt samverka inom forskning och utbildning på detta område.

– Vi är väldigt glada över detta samarbete och Hitachi ABB Power Grids är vårt första helt internationella partnerskap vilket gör det unikt. Räckvidden ökar inom kraftelektronik som är extremt viktigt för framtiden, säger Mikael Östling, prorektor och ansvarig för strategisk samverkan på KTH.

Människor vid ett bord tittar på dator
Möte i samband med signering av strategiskt partnerskap mellan Hitachi ABB Power Grids och KTH.

Elanvändningen förväntas öka kraftigt de kommande 20 åren. Att producera, distribuera och omvandla energi till el oavsett varifrån energin kommer är en utmaning. Att ersätta fossila bränslen med fossilfri el är en annan.

– Elektrifieringen är så central i omställningen av samhället och samverkan med akademin inom detta ekosystem är självklart strategiskt viktigt för oss, säger Jenny Larsson, vd för Hitachi ABB Power Grids i Sverige och tillägger:

– Bredden inom KTH:s forskning är tilltalande och matchar vår portfölj väl till exempel när det gäller digitalisering, transporter, AI, Internet of things, industriella processer och stadsutveckling. KTH:s hållbarhetsprofil är givetvis också viktig.

Flera samarbeten inom forskning

Redan i dag, inom ramen för KTH:s strategiska partnerskap med ABB, har man samarbetat i olika forskningsutvecklingsprojekt som exempelvis Smart Energy City i Norra Djurgådsstaden och SWEGrids, ett forskningscentrum för smarta elnät och lagring. Förra året gick Power Grids-delen i ABB ihop med Hitachi i ett joint venture och nu har alltså Hitachi ABB Power Grids ett eget strategiskt partnerskap med KTH.

  Fler forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsutbyte bland annat genom personrörlighet på olika nivåer, kompetensutveckling och innovationssamarbeten står på agendan framåt för partnerskapet. Liksom att inspirera KTH:s studenter att lära sig mer om elnät så att de efter examen skulle kunna arbeta inom området på en alltmer global arbetsmarknad. Hitachi ABB Power Grids har 36 000 anställda över hela världen.

Behövs både bredd och spets

– Energifrågorna är komplexa. Ska vi bibehålla den livskvalitet vi är vana vid och samtidigt ställa om behövs både bredd och spetsforskning och här har vi mycket att tillföra varandra. Inflödet av kompetens och talanger till och från våra studenter är viktigt även lokalt i Sverige där Hitachi ABB Power Grids är världsledande, säger Mikael Östling.

Jenny Larsson hoppas att partnerskapet bland annat ska generera fler studenter med olika bakgrund med kompetens inom elkraft i bagaget i framtiden liksom gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Så att vi tillsammans kan bidra till ny, banbrytande teknik, som gör skillnad i den faktiska omställningen, säger hon.

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Om KTH
Senast ändrad: 2021-04-22
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare