Till innehåll på sidan

KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

Genom samverkan vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I detta ingår den gemensamma forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”, där minst en av forskarna ska vara anställd vid universitetet och en av regionen.

Publicerad 25 maj 2021

Jan Andersson, tidigare forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm, var den som initierade utlysningen 2014.

– När KTH:s forskare får komma in i själva sjukvårdssystemet med våra medicinska kollegor skapas ett äktenskap där enorma möjligheter uppstår, förklarar Jan Andersson.

Förbättrad ultraljudsdiagnostik

Elisabeth Epstein, docent och överläkare vid Södersjukhusets kvinnoklinik. Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Sös

Docenten och överläkaren Elisabeth Epstein vid Södersjukhusets kvinnoklinik driver tillsammans med docent Pawel Herman, docent Kevin Smith och masterstudenten Filip Christiansen på KTH ett projekt som finansierats genom samarbetet. Deras mål är att förbättra ultraljudsdiagnostiken av tumörer på äggstocken med stöd av AI. Idag är det brist på läkare med tillräcklig kompetens på området och en fjärdedel av äggstocksoperationerna uppskattas ske i onödan. Det förbrukar resurser, skapar onödig oro hos patienten, riskerar patienters fertilitet och när cancertumörer upptäcks för sent försämras överlevnadschansen.

- Vi vill att det i framtiden ska finnas AI-stöd redan vid triageringen, så att patienter med misstänkt äggstockscancer kan skickas vidare till ett tumörkirurgiskt centrum utan dröjsmål, säger Elisabeth Epstein.

I projektet tränas en AI-modell på att bedöma ultraljudsbilder av äggstockstumörer. I en första publicerad studie  fann man att modellen kunde skilja godartade äggstocksförändringar från äggstockscancer med samma precision som en ultraljudsexpert. I nästa steg kommer AI-modellen att testas på flera tusen ultraljudsbilder från sjukhus över hela världen. Då ska modellen också lära sig sortera ut de bilder som är för dåliga för att analyseras. Inom cirka fem år bör resultatet kunna komma vården och patienterna tillgodo tror Elisabeth Epstein, som ser att samverkan som denna är avgörande när ny medicinteknik ska tas fram.

– Forskare från båda discipliner måste komma i kontakt med varandra. Var för sig klarar vi inte att nå fram till samma resultat.

Effektivisera provtagning av nyfödda intensivvårdspatienter

I ett annat projekt som finansieras av utlysningen är målet att kunna utföra provtagning av nyfödda intensivvårdspatienter med sensorer av mikronålar som fästs direkt på huden. Dessa ska mäta och analysera syre och koldioxid i det arteriella blodet (Arterial Blood Gas, ABG), vilket behövs för att avgöra lungfunktionen, eventuell sepsis och andra viktiga tillstånd hos patienten. Idag är denna provtagning komplicerad, dyr och smärtsam, bland annat krävs bedövning och att provet analyseras i ett centralt labb. Projektet sker i samarbete mellan forskare vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa på KTH, Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL) och enheten för Perioperativ medicin och intensivvård (PMI).

– Vi ser att teknologin kan bli en viktig del av intensivvårdens digitalisering och bidra till ökad kvalitet och effektivitet. Resursbehov och kostnader kan minska och det finns potential för mikronålar i andra kliniska miljöer, som neonatal intensivvård, säger forskningsledaren Gaston Crespo, Crespo Research Group , KTH.

Utlysningen inom ”Hälsa, medicin och teknik” är öppen fram till 10 juni.

Om forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”

Utlysningen Hälsa, medicin och teknik  uppgår till 15 miljoner kronor för perioden 2021-2023. Projektmedel kan beviljas i högst tre år med upp till 1 miljon kronor per projekt och år.

Ansökningsperioden för HMT 2021 startar den 15 april 2021 och sista ansökningsdag är den 10 juni 2021 kl. 16:00. Sökande ska vara anställd vid KTH eller i klinisk verksamhet från någon av Region Stockholms finansierade verksamheter

Text: Håkan Sandberg

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-28
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare