Till innehåll på sidan

KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården

Region Stockholm och KTH driver en rad forsknings-, innovations- och utbildningsprojekt tillsammans. Under åren har ett 70-tal forskningsprojekt inom hälso- och sjukvård och medicinteknik beviljats medel, bland annat för effektivare diagnos vid luftvägsinfektioner och en metod för att behandla hudcancer.

Publicerad 2 juni 2020

Målet för de gemensamma forskningsprojekten är att långsiktigt bidra till ökad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvård för att gagna människors hälsa. KTH och Region Stockholm utlyser nu nya projektmedel. Utlysningen uppgår till 15 miljoner kronor för perioden 2021 - 2023. Utlysningen till årets projektmedel stängde den 10 juni.

Joakim Lundeberg, professor på KTH vid institutionen för genteknologi vid KTH. Fotograf: Håkan Lindgren

Metod för bättre diagnos och behandling av hudcancer

En av de som tidigare fått projektmedel är Joakim Lundeberg, professor vid institutionen för genteknologi vid KTH. Han leder ett forskningsprojekt med en analysmetod som kan förbättra diagnos och behandling för patienter med hudcancer.

Möjligheten att analysera genaktivitet via RNA-molekyler har tagit ett stort språng det senaste decenniet. Uppsättningen av RNA-molekyler, som finns i alla levande organismer, förändras på karakteristiska sätt vid olika sjukdomar. Nya metodologiska landvinningar det senaste decenniet har ökat möjligheten att studera och analysera förekomsten av alla aktiva gener i malignt melanom, hudcancer, och frisk hud.

Hittills har man dock bara kunnat se en genomsnittlig bild av vilka gener som är aktiva i ett vävnadsprov, dvs vilka gener är aktiva i tumören och vilka gener är aktiva i tumörens mikromiljö. Det senare har blivit allt viktigare, då man måste förstå samarbetet mellan bl a vårt immunsystem och tumören för en bättre prognos.

- Vi har utvecklat en ny metod som löser detta problem då det blir möjligt att analysera alla RNA-molekyler genom att de tillförs små adresslappar, berättar Joakim Lundeberg.

Effektivare tester för infektioner av virus och bakterier

Exempel på andra beviljade projekt handlar om luftvägsinfektioner, som är den vanligaste orsaken till sjukdom hos barn. Det saknas dock tester som effektivt kan skilja på om en infektion är virusorsakad eller bakteriell.

Aman Russom, professor i nanobioteknologi vid KTH. Fotograf: Håkan Lindgren

Överanvändning av antibiotika är en bidragande orsak till att många bakterier blivit motståndskraftiga. Något som kan få ödesdigra konsekvenser för möjligheten att bota bakteriella infektioner. Tack vare stora framsteg inom områden som mikroarrayteknik, mikrosystemteknik och nanobioteknik finns nu förutsättningar att utveckla effektiva diagnostiska tester.

De två forskningsprojekten ska med hjälp av de nya teknikerna utveckla test som gör det möjligt att snabbt, kostnadseffektivt och användarvänligt analysera vanligast förekommande virus och bakterier vid akut luftvägsinfektion hos barn.

- Samverkan möjliggör att vi forskare snabbt kan agera på de behov som finns inom vården, och vi hoppas på att vår forskning kan svara på det behov som finns för ändamålsenlig antibiotikabehandling, säger Aman Russom, professor i nanobioteknologi vid KTH.

Det andra projektet leds av specialistläkare Tobias Alfvén vid Sachsska barnsjukhuset/Södersjukhuset i Stockholm.

Alla samarbetsprojekt finns beskrivna på Region Stockholms webbsida för anslag till forskning, utveckling och utbildning forskningsstod.vmi.se/ansokan/beviljadeAnslag.asp

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-05-10
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare