Till innehåll på sidan

MedTechLabs

MedTechLabs är ett tvärvetenskapligt centrum för patientnära forskning inom medicinteknik med en bred verksamhet.

MedTechLabs är ett samarbete som ska bidra till de mål partnerorganisationerna har för sin respektive kärnverksamhet. Det innebär att centrumets verksamhet består av forskning, utbildning, tillhandahållande av infrastruktur och samverkan. Läs mer om verksamheten under respektive rubrik.

MedTechLabs är ett samarbete mellan Region Stockholm, KTH och KI.

Läs mer på www.medtechlabs.se

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-20
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
– Öppenhet ger bättre produkter
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Digital Demo Stockholm
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
Samarbetet som gör Stockholm smartare