Till innehåll på sidan

Open Lab

OpenLab är ett centrum där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.

Visionen är att OpenLab ska räknas till en av de mest nydanade och uppmärksammade interdisciplinära miljöerna i Europa och som starkt bidrar till att placera Stockholm i framkant av kunskapsutvecklingen om hur man kan bidra med lösningar för att möta den växande och hållbara stadens utmaningar.

Läs mer på OpenLabs webbplats

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2018-04-06