Till innehåll på sidan

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Publicerad 1 februari 2019

Hos CASTOR  möts forskning och industri för att åstadkomma framstående forskning inom mjukvaruteknik. KTH driver projektet tillsammans med Saab och Ericsson.

Saabs förhoppning är att samarbetet i CASTOR ska göra det lättare att rekrytera civilingenjörer från KTH.
– Mjukvara blir i dag allt mer komplex, detta ökar Saabs behov av att rekrytera kompetent personal. Vi behöver anställa personer med rätt utbildning. Gärna den yngre generationen som fått mjukvara med vällingen.

– Kunskapsöverföringen går åt båda håll. Vi kan titta på framtiden tillsammans, säger Stefan Hagdahl, produktledare på Saab och adjungerad i CASTORS styrelse.

Målet är också att öka antalet industridoktorander.

– Industridoktorander är det smartaste sättet att skapa ett långsiktigt hållbart samarbete mellan industri och akademi. Det behövs gränsgångare som kan röra sig mellan de två miljöerna och förmedla tankar och insikter. Doktoranderna kan också bidra med expertkunskap och sovring av material, säger Stefan Hagdahl.

Doktoranderna kan vara personer inom industrin eller nyutexaminerade civilingenjörer. Stefan Hagdahl har själv varit industridoktorand på KTH.
– Det är en utmanande roll eftersom man i akademien använder en delvis annan metodik men framför allt ett annat språk. Men ganska snart kommer man närmare varandra och förstår varandras förväntningar.

Saab har mycket att vinna på att mjukvaruforskningen går framåt. De använder mjukvara i flygplan, u-båtar, radar i luften och på marken, i nätverk, beräkningsplattformar och ledningssystem. Ett mjukvarusystem kan bestå av miljontals rader kod. En människa kan inte hitta alla fel och sårbarheter.
– Så frågan är hur man kan automatisera delar av programsystemutvecklingen så att det blir kostnadseffektivt. Vi behöver hjälp från KTH och forskarsamhället med att hitta de bästa metoderna och teknikerna för detta, säger Stefan Hagdahl.

Stefan Hagdahl och Benoit Baudry, föreståndare CASTOR, på KTHB.

Cybersäkerhet är en aktuell fråga för Saab.
– Vi arbetar strategiskt för att göra produkter mindre sårbara även för resursstarka motståndare. Det finns ett antal personer i CASTOR-teamet som är jätteduktiga på detta. Cybersäkerhet och mjukvaruutveckling är viktigt för samhället i allmänhet och för industrier och myndigheter i synnerhet. Vi välkomnar fler samarbetspartners till CASTOR, gärna från den nya industrin, varför inte spelindustrin?

För KTH:s del innebär CASTOR att mjukvaruforskningen blir mer samlad och synlig. Tanken är också att mjukvaruteknik baserad på öppen källkod ska spridas. Detta tilltalar även Saab, något som inte innebär någon motsägelse för företaget trots att de producerar för försvaret, säger Stefan Hagdahl.

 – Mjukvaran ska bli tillgänglig för alla genom olika plattformar. Allt vi gör ska vara öppet, för vi tror att det förbättrar våra produkter. Med öppen källkod får vi säkerhet genom att det blir fler perspektiv som belyser mjukvaran. Men det blir givetvis inte blir allmänt känt vilken slutlig form som mjukvaruprodukterna får, säger Stefan Hagdahl.

Text: Ann Patmalnieks
Fotograf: Fredrik Persson

CASTOR Software Research Center

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-10-05
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare