Till innehåll på sidan

”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”

2020 gick i pandemins tecken och allt tyder på att även detta år präglas av covid-19. Något som framstått tydligt är hur viktig förmågan till samarbete är mellan regioner och akademi. Grunden för Region Stockholms och KTH:s samverkan lades för flera år sen inom utbildning, forskning och infrastruktur. Nu skapar partnerskapet stor nytta på båda sidor.

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm

Publicerad 9 april 2021

– Vårt forskningssamarbete kring mätningarna av virusförekomst i avloppsvattnet är ett bra exempel på det. Det gick förhållandevis snabbt och skapade direkt nytta för vården, förklarar Clara Hellner, som sedan i juni är ny forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm.

Stor nytta av samarbetet

Förutom analyser av avloppsvattnet pekar hon på hur samarbetet lett till en ny metod som använder AI för att analysera lungröntgenbilder från patienter med covid-19. Även samarbete runt antikropptester och ett gemensamt arbete med att analysera data för stockholmarnas resande i kollektivtrafiken har burit frukt.

Clara Hellner menar att alla dessa erfarenheter visat hur beroende KTH och regionen är av varandra. Något som Mikael Östling, prorektor på KTH, håller med om.

– Partnerskapet innebär att vi faktiskt vet vad som är angeläget i regionen och kan se var vi kan bidra med vår kunskap och skapa lösningarna tillsammans. När pandemin kom hade vi en upparbetad kanal till regionens krisgrupp och kunde lägga fram förslag till åtgärder och gemensamma aktiviteter, säger han.

Samarbetet ska bidra till en förbättrad kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården, trafik, och regional planering. Clara Hellner menar att den spetskompetens som KTH har, bland annat inom digital utveckling och AI, är något Region Stockholm verkligen behöver. På transportforskningslaboratoriet ITRL sker samarbete om hur ny teknik ska bidra till regionens framtida mobilitet och med nya Centrum för hälsodata kan KTH – efter ansökan från respektive vårdgivare – få tillgång till stora mängder forskningsbar data som kan användas till att skapa ny kunskap och bidra till innovationer.

Samarbetet stärks ytterligare

– MedTechLabs är ett väldigt bra exempel på vårt samarbete, där även KI är med. Här bedrivs tvärvetenskaplig spetsforskning som ska ge innovationer för tillämpning inom vården senast fem år efter att projekten startar. Det patientnära upplägget är faktiskt unikt i världen, med Karolinska universitetssjukhuset bara meter bort från verksamheten i BioClinicum, och bidrar till att regionen ska bli en av världens främsta inom lifescience, säger Clara Hellner.

Mikael Östling, prorektor på KTH

Mikael Östling hoppas att hela samarbetet mellan KTH och Region Stockholm ska stärkas ytterligare, bland annat genom ökad personrörlighet mellan parterna. Livslångt lärande och kompetensutveckling bland medarbetare är också områden där KTH kan bistå, med allt från grundläggande utbildning till att uppdatera regionens forskare inom AI och digitalisering.

Region Stockholm är också en viktig behovsägare som bidrar till att KTH kommer närmare och får arbeta med prioriterade samhällsutmaningar. Detta är inte bara av betydelse för forskarna, även studenter lockas till universitet där de får möjlighet att engagera sig praktiskt i samhällets utveckling.

– Pandemin har gett oss insikter om att samarbetet faktiskt fungerar ännu bättre än vi kanske trott. Nu gäller det att använda den insikten till att ta ytterligare kliv framåt. Fler behöver förstå att det inte är en uppoffring att jobba tillsammans utan att det leder till att den egna verksamheten kan fungera ännu bättre. Potentialen för samarbetet mellan Region Stockholm och KTH är fantastisk, avslutar Mikael Östling.

Text: Håkan Sandberg

Vill du veta mer?

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga för partnerskapet med Region Stockholm inom Hälsa och Teknik samt övriga KTH:s partnerskap.
 

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-26
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare