Till innehåll på sidan

Samverkan inom de strategiska partnerskapen

Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan

Publicerad 2022-02-18

De två forskningsprojekt som fick högst poäng vid senaste utlysningen av gemensamma medel från regionen och KTH har en sak gemensamt: att skapa kunskap om något som är osynligt för det mänskliga ögat, men som kan få stor betydelse för många stockholmare.

Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan

Ett samarbete som stärker både KTH och Region Stockholm

Publicerad 2022-02-17

Varken KTH eller Region Stockholm har någon tanke på att försvinna från sin plats, konstaterar Daniel Jonsson, forskare på avdelningen för transport och systemanalys och partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Region Stockholm inom området Trafik och Region. Därför finns heller inget slutdatum för KTH:s och regionens samverkan.

Ett samarbete som stärker både KTH och Region Stockholm

Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

Publicerad 2021-12-06

Framtidens arbetsliv, med ökad digitalisering och krav på en hållbar omställning, kommer ställa krav på att universitet och företag tar ett större ansvar för kompetensutveckling och omställning. Det har Scania och KTH tagit fasta på i sitt samarbete för livslångt lärande.

Till artikeln

”Samverkansförmåga bör värderas högre”

Publicerad 2021-06-15

Mer och fler utbyten mellan akademin och det omgivande samhället tjänar vi alla på och det driver samhällsutvecklingen framåt. Därför bör kompetens inom samverkan värderas högre.
Det säger Mikael Östling, prorektor och ansvarig för strategisk samverkan på KTH.

Till artikeln

Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

Publicerad 2021-05-27

Jenny Paulsson är lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för fastigheter och byggande. Mycket av hennes arbete både handlar om fastigheter, inte minst tredimensionella, och hon arbetar gärna över både nations-, organisations- och ämnesgränser. Men hon har också en viktig roll på hemmaplan som partneransvarig för KTH:s strategiska partnerskap med Stockholms stad.

Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

Publicerad 2021-05-25

Genom samverkan vill Region Stockholm och KTH stärka regionens hälso- och sjukvårdsverksamhet. I detta ingår den gemensamma forskningsutlysningen ”Hälsa, medicin och teknik”, där minst en av forskarna ska vara anställd vid universitetet och en av regionen. Jan Andersson, tidigare forsknings- och innovationsdirektör för Region Stockholm, var den som initierade utlysningen 2014.

KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård

KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning

Publicerad 2021-04-22

I omställningen mot ett mer hållbart samhälle är utvecklingen av stark, säker och grön elkraft helt avgörande. KTH och Hitachi ABB Power Grids ingår nu ett strategiskt partnerskap för att långsiktigt samverka inom forskning och utbildning på detta område.

KTH och Hitachi ABB Power Grids i samarbete

Fler samverkansprojekt

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-02-18
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare