Till innehåll på sidan

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Företaget Sustainable Innovation är ett av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.

Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation

Bostadsbyggandet i Stockholm måste öka rejält. Äldre bebyggelse behöver renoveras och det behövs tillfälliga bostäder för nyanlända. Detta behöver göras kostnadseffektivt, klimat-och energieffektivt och socialt hållbart.

Det är här Grön BoStad Stockholm  kommer in i bilden. Samverkansprojektet drivs med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. KTH är projektledare och står för delprojektet kunskap.

Sustainable Innovation leder den del av Grön BoStad som handlar om upphandling. IVL Svenska Miljöinstitutet står för delprojektet testbäddar och Länsstyrelsen i Stockholm för arenan, en mötesplats för de olika aktörerna.

Målet för Sustainable Innovation är att hjälpa beställare och företag att mötas. De samarbetar med SABO, allmännyttans bransch- och intresseorganisation, och deras inköpsfunktion HBV.
– Vi försöker få beställare att bli mer intresserade av innovationsupphandling och de små och medelstora företagen av att vilja och kunna gå in i en upphandling, berättar Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.

Den första upphandlingen gäller solel.
– Vi använder ett nytt lite mer flexibelt alternativ till ramavtal. Vi försöker få kommunala bolag att vilja handla solel och stöttar i flera led fram till färdig solanläggning. En webbapplikation hjälper bostadsbolaget att göra rätt val och skapar sedan färdiga tekniska underlag att lägga till upphandlingen.

KTH tillför kunskap från olika forskningsprojekt och kvalitetssäkrar innovationerna.
– När det gäller solelen finns självklart en koppling till den forskning som görs. Men det finns andra områden som har ännu starkare koppling till akademien, säger Thomas Sundén.

Ett konkret exempel är kompletteringsbyggnader. I renoveringen av miljonprogramsområden är det till exempel inte alltid så lätt att öka tillgänglighet och trygghet i tvättstugorna. Det kan då kan vara lättare att flytta ut tvättstugan på gården.

– Vi har tagit fram en prefabmodell till en byggnad som kan ställas på gården. Då frigörs utrymme som kan användas till bostäder. Byggnaden är energieffektiv och klimatsmart samtidigt som det blir luftigare och trevligare att tvätta där, säger Thomas Sundén.

I prefabprojektet har de tittat på forskning från KTH samt haft med en KTH-student från byggnadsteknik som gjort sitt examensarbete. Doktorander som arbetar halvtid på KTH och halvtid på Sustainable Innovation är något Thomas Sundén skulle vilja se mer av.
– Forskningen blir direkt relaterad till det projekt vi driver. Vi provar denna modell och den har fallit så bra ut att vi vill öka omfattningen.

För att bostadsbolagen ska vara säkra på att olika innovativa produkter verkligen fungerar finns testbäddar som IVL ansvarar för, anläggningar ute i bostadsområdena där produkterna kan testas. IVL ansvarar för testbäddarna.

– Det kan bli en ganska snabb omsättning, i stället för att som nu ta flera år att förverkliga en idé, säger Thomas Sundén.

Samverkan med KTH har många fördelar, anser han.
– Den gör att vi får ut innovationer på marknaden, som löser miljömålen samtidigt som de förbättrar våra medlemmars affärer. Vi har också fått en mycket bättre kontaktyta och förståelse för vilken forskning som pågår inom samhällsbyggnadsområdet. KTH har uppdaterat en modell där vi kan se vilka områden det forskas om och av vem. Samtidigt kommer forskningen genom oss närmare näringslivet. Tyvärr finns det ju ett glapp, men det kan överbryggas.

Vid renoveringen av Arbetarebostadfondens kvarteret Lampan på Södermalm har Sustainable Innovation studerat hur man kan effektivisera materielleveranserna och samtidigt lättare skapa ingångar för nyanlända och avlasta hantverkarna. Ett bra exempel på något som är kostnadseffektivt och socialt hållbart, tycker Thomas Sundén, vd för Sustainable Innovation.

Text: Ann Patmalnieks
Fotograf: Fredrik Persson

Om Sustainable Innovation

Sustainable Innovation är en icke-vinstdrivande, medlemsägd verksamhet som för ut innovationer inom hållbar samhällsbyggnad på marknaden i Sverige och internationellt.

Av det trettiotal projekt som drivs innebär merparten samarbete med akademien. De fokuserar på den industriella forskningen på väg mot marknadsintroduktion.

Om Grön Bostad Stockholm

Grön BoStad Stockholm är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar stadsutveckling, minskad segregation och övergång till en koldioxidsnål ekonomi. Grön BoStad Stockholm undanröjer hinder för tillväxt av små och medelstora företag som arbetar med gröna lösningar eller arbetssätt som minskar segregation – helst både och!

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-20
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare