Till innehåll på sidan

Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad

Under 2020 etablerades KTH:s vetenskapliga råd som en del av det strategiska partnerskapet mellan KTH och Stockholms stad. Rådet syftar till att vara ett forum där stadens ledning och verksamheter i interaktiva former kan tillgodogöra sig kompetensen hos ledande forskare inom stadens verksamhetsområden.

Publicerad 11 november 2022

Dialog för att möta utmaningar och behov

Dialog och samarbete har fördelar för många parter. För offentlig sektor är det viktigt att ha ett bra flöde av uppdaterad, vetenskapligt grundad kunskap för att möta alla de utmaningar finns, inte minst i en växande storstad. För KTH som vetenskaplig institution där samhällsnära, tillämpad forskning och undervisning utgör en av grundpelarna, är det viktigt att ha nära kontakt med samhällsaktörer som Stockholms stad.

Rådets syfte är att vara ett forum där stadens tjänstepersoner på olika sätt får möjlighet att möta kompetenser hos ledande forskare. Här ska de långsiktiga, strategiska frågor som rör stadens utmaningar lyftas gemensamt av tjänstepersoner och forskare. Det ger en möjlighet att identifiera kunskapsbehov för fortsatt forskning samt innovativa möjligheter för staden att undersöka vidare.

Arbetet med det vetenskapliga rådet är finansierat av Stockholms stad och leds av ett presidium med representanter från staden och KTH.

Teman som grundas i Stockholms utmaningar

Sedan rådet etablerades har det arbetat med två olika teman som grundas i Stockholms utmaningar. Det första temat var fossilfri och tillgänglig transport och mobilitet och arbetet mynnade ut i en rapport på området. 

Rapporten går att läsa här:
Utredningar och rapporter om klimat och miljö - Stockholms stad

Efter att den första rapporten färdigställdes har rådet arbetat med temat Tillgänglig stad genom hela livet, som knyter an till de utvecklingsområden som identifieras i Stockholms stads handlingsplan för att göra staden mer äldrevänlig.

Av: Johanna Wallén

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2022-11-07
Framtidshopp när KTH tog emot praoelever från årskurs 8
Samverkan inom de strategiska partnerskapen
Precisionsmedicin för MS-sjuka och bättre luftkvalitet i tunnelbanan
Scania och KTH säkrar rätt kompetens för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige
KTH och Region Stockholm forskar för bättre hälso- och sjukvård
Ett lyckat samarbete i rådande kris
”Pandemin har gett ny insikt om partnerskapets potential”
Vetenskapligt råd - ett samarbete mellan KTH och Stockholms stad
Mentorskapsprogram TechTensta
Fordonsdalen Stockholm
KTH:s och Region Stockholms forskningsprojekt ska förbättra hälso- och sjukvården
Forskning för att förebygga stroke
Förbättrad behandling med artificiell lunga
Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik
CASTOR - KTH och Saab
Open Lab
Frontrunners for sustainable innovation
Integrated Transport Research Lab
MedTechLabs
Senseable Stockholm Lab
Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag
”Samverkansförmåga bör värderas högre”
Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter
KTH och Hitachi ABB Power Grids samarbetar i grön omställning
Samarbetet som gör Stockholm smartare