Våra strategiska partnerskap

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som är av särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De karaktäriseras av en stor bredd som omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet, utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

"Vi vill överbrygga stuprören och jobba ihop för att skapa smarta lösningar för framtiden som kommer att ha direkt nytta för stockholmarna, vare sig det handlar om en produkt som underlättar vardagen för våra äldre, infrastrukturlösningar för smidigare framkomlighet eller energieffektivare boenden. Vi behöver lyfta forskningens betydelse och inte minst prioritera rätt."

Gunnar Björkman, Innovationsdirektör på Stockholms stad

Till sidans topp