SAAB

Avtal om fördjupat samarbete mellan SAAB och KTH slöts i januari 2013.

Kontakt

Partnerledare KTH, Johan Blaus
johbla@kth.se
08-790 60 63
070-190 04 22

Partneransvarig: Dan Zenkert, Skolan för teknikvetenskap, danz@kth.se 08-790 64 35
Ägare: Mikael Östling, prorektor, mostling@kth.se, 08-790 43 01

Ledningsdialog

SAAB

Håkan Buskhe, CEO Saab
Pontus De Laval, CTO Saab
Gunilla Fransson, Affärsområdeschef Saab
Lena Eliasson, Personaldirektör Saab
Lars Sjöström, CSO Aeronautics
Stefan Andersson, Framtida flygsystem Saab

KTH

Sigbritt Karlsson, Rektor
Mikael Östling prorektor
Katja Grillner, Dekanus KTH
Dan Zenkert, Professor, SCI
Johan Blaus, KTH Näringslivssamverkan, partnerledare

Styrgrupp

SAAB

Lena Eliasson, Personaldirektör Saab
Lars Sjöström, CSO Aeronautics
Tomas Ireman, Områdeschef Saab
Tonny Nyman, Specialist Saab och Adjungerad professor KTH
Stefan Andersson, Framtida flygsystem Saab, partnerledare

KTH

Dan Zenkert, Professor och prefekt institutionen för fartyg och flyg (SCI)
Ingo Sander, Associate Professor, Department of Electronics (ICT)
Dan Henningsson, Professor vid institutionen för Mekanik (SCI)
Johan Blaus, KTH Näringslivssamverkan, partnerledare

Värden för Saab

- Breddning till nya kompetensområden
- Långsiktig kompetensförsörjning
- Adjungerade professorer, industridoktorander
- Tillgång till spetskompetens
- Stärkt långsiktig planering i enlighet med Saab Technology Roadmap

Värden för KTH

- Starkare position i internationella forskningsprojekt
- Fler KTH-skolor engageras
- Bättre flygteknisk utbildning
- Forskare på plats inom industrin
- Ökat antal examensarbeten  
- Ökat antal KTH-doktorander som gör delar av sitt forskningsarbete vid Saab.

Relaterade artiklar

A number of research suggestions were presented when SAAB and XPRES met in January during a one-day workshop at the XPRES Lab in order to discuss opportunities in extended aviation research. Read the article

Adjungerade professorer

, Saab Aeronautics. Elektricitetslära med särskild inriktning mot elektromagnetisk interferens

Tonny Nyman, Lättkonstruktioner med inriktning mot tillverkning och dimensionering av kostnadseffektiva kompositstrukturer

Till sidans topp