Scania

Avtal om fördjupat samarbete mellan Scania och KTH slöts i november 2011.

Ledningsdialog

Scania

Henrik Henriksson, CEO
Claes Erixon, Executive Vice President, Research and Development
Kent Conradson, Executive Vice President Human Resources
Erik Ljungberg, Executive Vice President, Communications
Tony Sandberg, Engineering Director, Research Support Office
Lars-Henrik Jörnving, Vice President, Global Industrial Development
Ruthger de Vries, Executive Vice President, Head of Production and Logistics

KTH

Sigbritt Karlsson, President
Katja Grillner, Dean of Faculty
Mikael Östling, Deputy President and responsible for strategic interactions and research infrastructure
Annika Stensson Trigell, ASP Chairman
Johan Schuber, Director Strategic Partnerships
Ellen Bergseth, Partner Manager ASP

Styrgrupp

Scania

Joakim Engqvist, ASP Coordinatior, Research Support Office
Thomas Bertilsson, Academy
Beatrice Svedberg, Competence Manager, Human Resource
Tony Sandberg, Engineering Director, Research Support Office
Åsa Pettersson, Head of Public and Environmental Affairs
Anders Berglund, Manager Research and external Cooperation

KTH

Annika Stensson Trigell, Professor, School of Engineering Sciences
Lena Gumaelius, School of Education and Communication in Enginnering Sciences
Kristina Palm, KTH Södertälje
Bo Wahlberg, Professor, School of Electrical Engineering
Jan Wikander, Professor, School of Industrial Engineering and Management
Ellen Bergseth, School of Industrial Engineering and Management

Kontakt

Partnerledare KTH, Ellen Bergseth
bergseth@kth.se
08-790 73 83
 

Partneransvarig: Annika Stensson Trigell, Skolan för teknikvetenskap, annika@kth.se, 08-790 76 57
Ägare: Mikael Östling, prorektor, mostling@kth.se, 08-790 43 01

Värden för Scania

- Tryggad kompetensförsörjning, på rätt områden i enlighet med Scanias strategiska plan.
- Karriärtrappa för Scanias medarbetare.
- Ökade kontaktytor, större nätverk inom forskning och utbildning.
- Systematiskt arbetssätt och synliggörande av aktiviteter.
- Bättre helhetsbild vilket underlättar styrningen som sker i kontinuerlig dialog på ledningsnivå.

Värden för KTH

- Bättre koordinering av forskning som involverar många forskargrupper.
- Strategiskt samarbete med fokus på lång sikt både för forskning och attraktiv utbildning.
- Del av Scanias nätverk för fordonsindustriell utveckling internationellt.
- Ökade kontaktytor inom forskning och utbildning som kan leda till fler forskningsprojekt, doktorander, examensarbeten mm.
- Meritering av forskare och praktik för lärare.
- Bättre helhetsbild vilket underlättar styrningen som sker i kontinuerlig dialog på ledningsnivå.

Adjungerade professorer

Ragnar Glav, Teknisk akustik med inriktning mot tunga fordon

Mattias Nyberg, Pålitliga styrsystem

Till sidans topp