Stockholms Läns Landsting

Avtal om fördjupat samarbete mellan Stockholms läns landsting och KTH slöts i september 2011.

Kontakt

Partnerledare KTH, Natalia Kotova

kotova@kth.se
08-790 82 56

Ledningsdialog samt styrgrupp är under uppbyggnad.

Fakta om partnerskapet

KTH och SLL ingick 2011 ett strategiskt partnerskap som omfattar området hälsa och sjukvård med utbildning, forskning, infrastruktur och innovation. Under 2013 utökades samarbetet till att också omfatta strategisk trafik- och regionplanering. Målet med samverkan är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet genom att gemensamt utveckla verksamheten i skärningen mellan hälsa, medicin och teknik samt trafik och regionalplanering.

Värden för SLL

- Ökad innovationsförmåga
- Förbättrad vårdverksamhet
- Bättre patientsäkerhet
- Starkare medicinsk-teknisk industri
- Bättre kollektivtrafik och trafikplanering
- Stärkt socialt kapital – minskad segregation
- Utvecklad regional samhällsplanering
- Effektiviseringar
- Bredare nätverk

Värden för KTH

- Nya forskningsinriktningar
- Stärkt forskning inom relevanta områden
- Utveckling av relevanta utbildningsområden
- Stärkt samhällsengagemang
- Stärkt regional förankring

Relaterade artiklar

Nyheter inom ramen för projektet Hälsa, Medicin och Teknik, som drivs inom ramen för partnerskapet mellan Stockholms Läns Landsting och KTH:

12 miljoner till vårdforskning

Det prisade mikroskopet avslöjar cancer

Nya MedTechLabs ska ge tillgång till avancerad medicinteknik för stora patientgrupper

Adjungerade professorer

Kristina Groth, Karolinska Universitetssjukhuset. Adjungerad professor i Människa och datainteraktion inom sjukvården

Till sidans topp