Prisbelönt adjungerad professor

Ulf Håkansson är en adjungerad professor som under många år framgångsrikt har kombinerat näringslivets behov av teknikutveckling med en gedigen akademisk kompetens. Hans förmåga till brobyggande och tvärvetenskapligt tänkande gav honom 2013 priset Årets Innovation från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Alumnen Ulf Håkansson (K-86) disputerade 1993 på KTH och institutionen för jord- och bergmekanik med avhandlingen ”Rheology of cement-based grouts”. Sedan lämnade han akademin för att under tretton år helt ägna sig åt näringslivets behov, till stora delar utomlands, bland annat som entreprenör på ABV Rock Group i Saudi Arabien och som ansvarig för teknisk support inom Atlas Copcos säljorganisationer i Far East med placering i Hong Kong. Sedan 1999 har han sin hemvist inom Skanskakoncernen.

Men akademin låg aldrig långt borta och 2006 påbörjade han sin första tjänst som adjungerad professor på KTH. Sedan 2012 är han adjungerad inom väg- och banteknik
- Forskningsområdet är samma som jag själv disputerade inom, det vill säga cementbaserade injekteringsmedels strömningsegenskaper för att optimera inträngningsförmågan i sprickor vid tätning av tunnlar och bergrum.

2009 tog Ulf kontakt med Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK, som utvecklar och använder tekniken att mäta vätskors strömningsegenskaper med ultraljud. Initiativet skulle visa sig leda till ett banbrytande tvärvetenskapligt samarbete och en kommersiellt tillgänglig teknik som även resulterade i priset Årets Innovation 2013.  http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ny-metod-för-att-täta-berg-prisas-19846

Den största utmaningen nu är att övertyga aktörerna i branschen, från beställare till konsulter och entreprenörer, och sedan att implementera forskningsresultaten i praktisk tillämpning.
- Tjänsten som adjungerad professor är ett bra och naturligt sätt att samverka mellan akademin och näringslivet, berättar Ulf. Det är mycket stimulerande att komma tillbaka till KTH efter åren utomlands och inom näringslivet. Det är roligt att fortsätta med den forskning som jag själv gjorde under min tid som doktorand och nu med fokus på implementering av forskningsresultaten.

Jag har även varit ansvarig för att ta fram en kurs inom mastersprogrammet vilket har varit givande och ett bra sätt att komma i kontakt med elever och potentiella medarbetare på Skanska.

Från Skanskas perspektiv är adjungerade professorer ett viktigt inslag i företagets strategi med ambitionen att låta de bästa och mest erfarna ingenjörerna få möjlighet att verka som adjungerade professorer på deltid. 2012 ingick Skanska ett långsiktigt strategiskt partnerskap med KTH där de adjungerde professorerna är ett av de viktigaste verktygen.
- Skanska får via detta engagemang en möjlighet att vetenskapligt fördjupa sig i våra kärnfrågor samtidigt som våra framgångsrika ingenjörer får en stimulans i sin intellektuella utveckling. Högskolan får också en nyttighet i form av den erfarenhet som byggts upp inom industrin av bland annat praktisk tillämpning av forskningsresultat samt förståelse av industrins fokusområden.

Till sidans topp