Samarbeta med oss

Genom att samarbeta med KTH kan ditt företag utveckla sin kunskapsbas, få nya infallsvinklar på problem och ta del av en avancerad infrastruktur för forskning och innovation i en internationell miljö.

Samverka med forskare

På KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, centrumbildningar och uppdragsforskning.

Samverka med våra forskare

Samverka med studenter och alumner

KTH:s drygt 13 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan ta del av genom exempelvis exjobb och projektuppgifter, på arbetsmarknadsdagar och event eller genom våra mentorprogram.

Samverka med våra studenter och alumner

Långsiktiga samarbeten

KTH har ett stort antal samarbetspartners som är viktiga för att höja kvaliteten i vår forskning och utbildning. Våra partners består av företag i olika storlek, forskningsinstitut och en rad offentliga organisationer. Initiativet till ett partnerskap kan antingen tas från KTH:s kärnverksamhet, från KTH:s ledning eller från extern partner.

KTH:s strategiska partnerskap

Tillgänglig forskningsinfrastruktur

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer. Många av dessa är tillgängliga för teknik- och forskningsintensiva företag och organisationer att nyttja.

Tillgängliga labb
 

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2018-12-04