Samarbeta med oss

Genom att samarbeta med KTH kan ditt företag utveckla sin kunskapsbas, få nya infallsvinklar på problem och ta del av en avancerad infrastruktur för forskning och innovation i en internationell miljö.

Samverka med studenter

KTH:s drygt 13 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan ta del av genom exempelvis exjobb och projektuppgifter, på arbetsmarknadsdagar och event eller genom våra mentorprogram.

Samverka med studenter

Samverka med forskare

På KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, centrumbildningar och uppdragsforskning.

Samverka med forskare

Samverka i innovationsprojekt

KTH är ett nav för innovation och entreprenörskap, där ett komplett innovationsstöd och täta kopplingar med nationella och internationella ekosystem skapar förutsättningar för ny teknik att komma ut i samhället. Med stöd från KTH Innovation utvecklar studenter, forskare och anställda varje år över 300 innovationsprojekt, där det finns flertalet möjligheter att engagera sig.

Bidra i innovationsprojekt

Värd för studiebesök

Studiebesök är ett utmärkt tillfälle för företag och organisationer att visa upp sin verksamhet och marknadsföra sig mot potentiella, framtida medarbetare. För våra studenter är det ett uppskattat tillfälle att knyta värdefulla kontakter inom den bransch de utbildar sig.

Gästföreläsare och inspiratör

Ett nära samarbete med företag ingår som ett viktigt inslag i alla KTH:s utbildningar. Som gästföreläsare vid något av KTH:s grundutbildningsprogam, karriärevent eller seminarier stärker du kopplingen mellan utbildningen och näringslivet. Som gästföreläsare delar du med dig av dina erfarenheter och kommer in som expert från näringslivet för att föreläsa om ett specifikt ämnesområde. Det är också ett tillfälle för ert företag att synas mot studenter och framtida medarbetare. Kontakta naringslivssamverkan@kth.se  om du vill veta mer.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-02-10