Till innehåll på sidan

Forsknings- och innovationssamarbeten

Genom att samarbeta med KTH kan ditt företag utveckla sin kunskapsbas, få nya infallsvinklar på problem och ta del av en avancerad infrastruktur för forskning och innovation i en internationell miljö.

Samverkansforskning och uppdragsforskning

På KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, centrumbildningar och uppdragsforskning.

Samverka med forskare

Engagemang i innovationsprojekt

Vill du, din organisation eller företag bidra med expertis till innovationsprojekt från KTH finns flera möjligheter. Projekten som KTH Innovation stöttar behöver ofta komplettera sina team med olika kompetenser, ta in konsulter för att genomföra tidsbegränsade uppdrag, eller säkra investering. Genom att gå med i KTH Innovations nätverk får du regelbundet information om aktuella uppdrag.

Bidra i innovationsprojekt

Tillgängliga forskningsmiljöer för företag och organisationer

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer. Här hittar du information om var du hittar våra tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Tillgängliga labb för företag och organisationer

Värd för studiebesök

Studiebesök är ett utmärkt tillfälle för företag och organisationer att visa upp sin verksamhet och marknadsföra sig mot potentiella, framtida medarbetare. För våra studenter är det ett uppskattat tillfälle att knyta värdefulla kontakter inom den bransch de utbildar sig.

Gästföreläsare och inspiratör

Ett nära samarbete med företag ingår som ett viktigt inslag i alla KTH:s utbildningar. Som gästföreläsare vid något av KTH:s grundutbildningsprogam, karriärevent eller seminarier stärker du kopplingen mellan utbildningen och näringslivet. Som gästföreläsare delar du med dig av dina erfarenheter och kommer in som expert från näringslivet för att föreläsa om ett specifikt ämnesområde. Det är också ett tillfälle för ert företag att synas mot studenter och framtida medarbetare. Kontakta naringslivssamverkan@kth.se  om du vill veta mer.

Bli mentor till en KTH-student

Genom att engagera dig som mentor bidrar du till en bättre och mer högkvalitativ studietid för våra studenter, samtidigt som det är en möjlighet att utvecklas själv. Din kompetens och dina erfarenheter från yrkesliv och vardag är båda viktiga och värdefulla i rollen som mentor

Läs mer om att bli mentor

Kontakta oss

Vi hjälper dig bland annat med rådgivning kring strategiska samarbeten med KTH, förmedling av kontakter med forskare och lärare samt information om projektuppdrag och examensarbeten.

Kontakta oss

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-04-07