Tillgängliga forskningsmiljöer för företag och organisationer

KTH har en omfattande infrastruktur för forskning och innovation med många avancerade forskningsmiljöer. Här hittar du information om var du hittar våra tillgängliga resurser i form av labb och teknikutrustning för att utföra tester, demonstrationer eller verifiera koncept.

Etablerade och interima forskningsinfrastrukturer

På KTH finns både etablerade och interima forskningsinfrastrukturer. De etablerade miljöerna är nationella infrastrukturer som är tillgängliga för en rad olika aktörer och användare. De interima miljöerna används primärt av KTH.

KTH:s etablerade forskningsinfrastrukturer är strategiska, tillgängliga för många aktörer och har ett stort antal användare. De har en långsiktig plan för organisation, kvalitetsutveckling och finansiering samt hur de skapar nytta för samhället. De interima forskningsmiljöerna har möjlighet att bli etablerade efter ytterligare utvärdering.

Etablerade forskningsinfrastrukturer

På KTH finns elva etablerade forskningsinfrastrukturer

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-06-03