KTH:s strategiska partnerskap

Målet med strategiska partnerskap är att skapa långsiktiga samarbeten för utveckling, höja kvaliteten på utbildning och forskning vid KTH och stärka innovationsförmågan hos våra studenter, lärare, forskare och partners.

Genom kunskapsutbyte och strategiska allianser med olika aktörer i vår omvärld kan vi lättare identifiera och hitta innovativa lösningar på framtidens utmaningar.

Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som är av särskild betydelse för KTH:s verksamhet. De karaktäriseras av en stor bredd som omfattar flera ämnesområden och innefattar samarbeten kring personrörlighet , utbildningssamarbeten, rekrytering och forskningssamarbeten.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-09-03