Prenumerera på utskick

Vill du hålla dig uppdaterad kring vilka samverkanmöjligheter som finns för ditt företag - registrera sin epost-adress och ta del av inbjudningar till event och aktiviteter som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet.

Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi varje år flera intressanta konferenser och event där det finns möjligheter för värdefullt kontaktskapande och samarbeten.

Att avsätta resurser för samarbete med universitet är ofta en viktig del i ett företags forsknings- och utvecklingsarbete, det gäller specifikt teknik- och forskningsintensiva företag och organisationer av olika storlek. Vi vill göra det arbetet lättare för dig.

Registrera din epost-adress

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-04-02