Till innehåll på sidan

Samarbeta i innovationsprojekt

På KTH utvecklas teknik och kunskap som kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar. KTH Innovation hjälper idéer och forskning från KTH att nå en marknad och skapa nytta i samhället. Här hittar du information om hur du kan engagera dig i innovationsprojekt från KTH.

KTH är ett nav för innovation och entreprenörskap, där ett komplett innovationsstöd och täta kopplingar med nationella och internationella ekosystem skapar förutsättningar för ny teknik att komma ut i samhället.

Engagera dig i innovationsprojekt

Vill du, din organisation eller ditt företag bidra med er expertis till innovationsprojekt från KTH finns flera möjligheter.

Projekten som KTH Innovation stöttar behöver ofta komplettera sina team med olika kompetenser, ta in konsulter för att genomföra tidsbegränsade uppdrag, eller säkra investering. Genom att gå med i KTH Innovations nätverk får du regelbundet information om aktuella uppdrag.

Här hittar du mer information om hur du direkt kan engagera dig i innovation från KTH.

Möjligheter för samverkan

KTH:s innovationsstöd är internationellt erkänt och KTH Innovations arbetssätt och metoder implementeras vid universitet runt om i världen. Här utvecklar studenter, forskare och anställda framtidens lösningar i nära kontakt med näringsliv och samhälle.

KTH Innovation arbetar i den allra tidigaste fasen av en idés utveckling. Det kan handla om att undersöka hur ett forskningsresultat kan kommersialiseras, eller att stötta en student i utvecklingen av en idé på en ny tjänst eller produkt. På vägen mot marknaden behövs feedback, finansiellt stöd och testbäddar för pilotprojekt. Här finns stora möjligheter för företag att bidra med sin expertis och befinna sig i framkant av utvecklingen.

Nyheter om innovation från KTH

Prenumerera på KTH Innovations nyhetsbrev, eller följ KTH Innovation på sociala medier för aktuell information om innovationsprojekt på KTH.  

Nyhetsbrev

Följ KTH Innovation på LinkedIn

Kontakta KTH Innovation

KTH Innovation stöttar varje år över 300 idéer från studenter, forskare och anställda på KTH. Med en strukturerad process och internationellt erkända metoder ges idéer inom alla teknikområden bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. I KTH Innovations lokaler centralt på Campus möts akademi, näringsliv och beslutsfattare i en tvärdisciplinär och levande fysisk mötesplats för innovation.

Vill du besöka KTH Innovation, veta mer om KTH Innovations arbete eller hur du kan engagera dig? Ta kontakt med KTH Innovation på innovation@kth.se  eller läs mer på www.kth.se/innovation .

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-02-01