Samverka med forskare

På KTH kan ditt företag eller din organisation på ett lättillgängligt sätt utveckla sin kunskapsbas och ta del av våra forsknings- och innovationsmiljöer, framförallt genom samverkansforskning, centrumbildningar och uppdragsforskning.

Samverkansforskning

Att delta i forskningssamverkansprojekt är ett effektivt sätt att ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde. Både för att utveckla sin egen kunskapsbas och för att få tillgång till nya resultat. I projekten ingår såväl industriföretag, kommuner och landsting som andra universitet och högskolor. Projekten utgör en avgränsad forskningsmiljö och drivs utifrån en förutbestämd projektplan med tydliga mål och leveranser. Ditt företag kan antingen delta aktivt i forsknings- och utvecklingsarbetet eller bidra med problemställningar och kravspecifikationer.

Research Support Office är KTH:s kontaktpunkt för forskningssamverkan vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och offentliga aktörer.

Research Support Office
 

Centrumbildningar

Engagemang i en centrumbildning är ett bra alternativ för företag som har erfarenhet av projektsamverkan men vill arbeta mer långsiktigt med forskning. På KTH:s olika centra bedrivs forskning enligt en mer öppen programbeskrivning. Här är det möjligt att föreslå och driva forskningsprojekt som kräver mer fokuserade satsningar. Varje centra leds av en särskild styrelse med representanter från industri och samhälle. Att engagera sig i en centrumbildning leder till både långsiktig kunskapsuppbyggnad inom ett relevant ämnesområde och ett väl utbyggt kontaktnät.

KTH:s centrumbildningar

Uppdragsforskning

Företag och organisationer med behov av mer fokuserad resultatutveckling kan genomföra specifika studier eller utveckla sin kunskapsbas i form av uppdragsforskning. Forskningen finansieras helt eller delvis av näringslivet och syftar till att vetenskapligt granska, analysera och utveckla en specifik problemställning. Slutprodukten är nya forskningsresultat som du som uppdragsgivare kan kommersialisera och implementera i din verksamhet.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-11-20