Till innehåll på sidan

KTH Innovation

KTH Innovation ger anställda och studenter vid KTH stöd vid kommersialisering.

På KTH Innovation arbetar bl.a. affärsutvecklingscoacher och specialister inom immaterialrätt (IP) med mångårig erfarenhet av att ta teknikbaserade resultat och idéer till marknaden.

KTH Innovations roll är att hjälpa forskare och studenter att definiera, utvärdera och utveckla forskningsresultat och affärsidéer så att så många som möjligt kan möta marknaden. I vissa fall sker detta genom att ta produkter eller tjänster till marknaden genom att starta bolag för kommersialisering i egen regi, i andra fall genom att licensiera eller sälja immateriella rättigheter (IPR) till existerande företag och organisationer. Detta är en gratis tjänst och KTH Innovation tar inget ägande i de idéer som stöttas.

Kontakta KTH Innovation på innovation@kth.se  om du vill veta mer.

KTH Innovation

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2021-03-10