Nå våra studenter

KTH:s drygt 13 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan ta del av genom exempelvis exjobb och projektuppgifter, på arbetsmarknadsdagar och event eller genom våra mentorprogram.

Synlighet på KTH:s campus

Att synas på KTH är en bra möjlighet att marknadsföra sitt företag mot engagerade och drivna studenter. Tekniska Högskolans Studentkår, THS, har många upparbetade kanaler och aktiviteter som hjälper företag att komma ut till rätt målgrupp genom lunchföreläsningar, kvällsevent, monterplatser och återkommande aktiviteter som den årliga arbetsmarknadsdagen Armada  i november. Utöver Armada arrangerar många av THS:s sektioner  egna branschspecifika arbetsmarknadsdagar.

naringsliv@ths.kth.se

THS Future

Examensarbeten

Genom att arbeta tillsammans med studenter som gör sina examensarbeten får ditt företag möjlighet till ny värdefull kunskap. Examensarbeten är ofta inkörsporten till en längre relation med KTH, men också ett effektivt sätt att rekrytera högutbildade medarbetare. Annonsera projektuppdrag, exjobb och andra former av uppdrag kostnadsfritt i KTH Exjobbportal .

Lägg in ett exjobb eller projektuppdrag

Projektuppdrag och utmaningar

Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med KTH. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid. Grunden är utmaningsdrivna problemformuleringar där de praktiska inslagen är viktigare än själva rapporten. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Se aktuella projektuppdrag och exjobb

Samverkansinslag i utbildningen

Några gånger per år arrangerar vi möten där vi bjuder in dig som företag eller organisation för att träffa lärare och kursansvariga på KTH och gemensamt diskutera konkreta samarbetsformer som kommer båda till nytta. Det kan handla om gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Kontakta Malin Linngård för mer information, maliol@kth.se .

Nå internationella talanger via företagsfinansierade stipendier

Företag erbjuds möjligheten att nå internationella talanger via KTH Global Talent Programme. Företag erbjuds en unik möjlighet till global synlighet och rekrytering av internationella talanger inom företagets verksamhetsområde. Genom företagsfinansierade stipendier får ni möjlighet att möta och forma framtida kompetens.

KTH Global Talent Programme

Tekniska Högskolans studentkonsulter

Tekniska Högskolans studentkonsulter, THS Consulting, erbjuder kvalificerade konsulttjänster utförda av drivna studenter med teknisk kompetens från KTH. Kontakta THS Consulting om ni är intresserade av att genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

THS Consulting

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-11-14