Nå våra studenter och alumner

KTH:s drygt 13 000 studenter utgör en unik kunskapsbas som ditt företag kan ta del av genom exempelvis exjobb och projektuppgifter, på arbetsmarknadsdagar och event eller genom våra mentorprogram.

Synlighet på KTH:s campus

Att synas på KTH är en bra möjlighet att marknadsföra sitt företag mot engagerade och drivna studenter. Tekniska Högskolans Studentkår, THS, har många upparbetade kanaler och aktiviteter som hjälper företag att komma ut till rätt målgrupp genom lunchföreläsningar, kvällsevent, monterplatser, och återkommande aktiviteter som den årliga arbetsmarknadsdagen Armada  i november. Utöver Armada arrangerar många av THS:s sektioner  egna branschspecifika arbetsmarknadsdagar.

THS Future

Examensarbeten

Genom att arbeta tillsammans med studenter som gör sina examensarbeten får ditt företag möjlighet till ny värdefull kunskap. Examensarbeten är ofta inkörsporten till en längre relation med KTH, men också ett effektivt sätt att rekrytera högutbildade medarbetare.

Lägg in ett exjobb eller projektuppdrag

Projektuppdrag och utmaningar
Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med KTH. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid. Grunden är utmaningsdrivna problemformuleringar där de praktiska inslagen är viktigare än själva rapporten. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Se aktuella projektuppdrag och exjobb

Annonsering av fasta tjänster

Annonsering av fasta tjänster för studenter och alumner görs i mån av plats i KTH Alumnis LinkedIn-grupp . Annonseringen är kostnadsfri men tänk gärna på KTH Opportunities Fund . Fyll i formuläret Annonsering hos KTH Alumni 2017.pdf (pdf 87 kB)  och skicka det till alumni@kth.se .

Nå internationella talanger via företagsfinansierade stipendier

Företag erbjuds möjligheten att nå internationella talanger via KTH Global Talent Programme. Företag erbjuds en unik möjlighet till global synlighet och rekrytering av internationella talanger inom företagets verksamhetsområde. Genom företagsfinansierade stipendier får ni möjlighet att möta och forma framtida kompetens.

KTH Global Talent Programme

Tekniska Högskolans studentkonsulter

Tekniska Högskolans studentkonsulter, THS Consulting, erbjuder kvalificerade konsulttjänster utförda av drivna studenter med teknisk kompetens från KTH. Kontakta THS Consulting om ni är intresserade av att genomföra förändrings- och utvecklingsprojekt med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

THS Consulting

Mentorskap

Har du ett par års arbetslivserfarenhet, vill dela med dig av dina erfarenheter och stödja en students personliga utveckling? Genom att bli mentor får du chansen att dela med dig av dina kunskaper till en student samtidigt som du själv får nya perspektiv och ett utökat nätverk. Mentorprogram finns både för svenska och internationella studenter. Via KTH Opportunities Platform kan du enkelt välja själv på vilket sätt och hur mycket du kan och vill engagera dig.

Värd för studiebesök

Studiebesök är ett utmärkt tillfälle för företag och organisationer att visa upp sin verksamhet och marknadsföra sig mot potentiella, framtida medarbetare. För våra studenter är det ett uppskattat tillfälle att knyta värdefulla kontakter inom den bransch de utbildar sig.

Gästföreläsare och inspiratör

Ett nära samarbete med företag ingår som ett viktigt inslag i alla KTH:s utbildningar. Som gästföreläsare vid något av KTH:s grundutbildningsprogam, karriärevent eller seminarier stärker du kopplingen mellan utbildningen och näringslivet. Som gästföreläsare delar du med dig av dina erfarenheter och kommer in som expert från näringslivet för att föreläsa om ett specifikt ämnesområde. Det är också ett tillfälle för ert företag att synas mot studenter och framtida medarbetare.

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-01-30