Välkommen till vårt nätverk

Att avsätta resurser för samarbete med universitet är ofta en viktig del i ett företags forsknings- och utvecklingsarbete. Det gäller specifikt teknik- och forskningsintensiva företag och organisationer av olika storlek. Vi vill göra det arbetet lättare för dig.

En nära samverkan med företag, organisationer och samhälle är jätteviktigt för KTH och det stärker relevansen i vår forskning och utbildning. Tillsammans med våra samarbetspartners arrangerar vi varje år flera intressanta konferenser och event där det finns möjligheter för värdefullt kontaktskapande och samarbeten.

Att finnas med i KTH:s kontaktnät innebär att du får möjligheten att hålla dig uppdaterad om vad som händer på KTH via vårt nyhetsbrev samt att du får inbjudningar till event och aktiviteter på KTH som vi tror är av intresse för dig och din verksamhet.

Registrera dig i vårt nätverk

Frågor

Har du frågor kring vårt företagsnätverk kan du kontakta oss via naringslivssamverkan@kth.se

Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2018-04-17