Till innehåll på sidan

Projektuppdrag och utmaningar

Här hittar du som företag eller organisation aktuella projektuppdrag i KTH:s kurser och program.

Externa inslag i utbildningen

Projektuppdrag, olika former av utmaningar och case är enkla samarbetsformer och ofta ett bra första steg mot långsiktiga samarbeten med KTH. Uppdragen utförs av studenter, enskilt eller i grupp, under en eller ett par veckors tid. Grunden är utmaningsdrivna problemformuleringar där de praktiska inslagen är viktigare än själva rapporten. Arbetet kan leda vidare till ett examensarbete och i förlängningen en rekrytering.

Aktuella kurser

Digitalisering och hållbar utveckling, vt 2022

Träffa lärare och kursansvariga

Några gånger per år arrangerar vi möten där vi bjuder in dig som företag eller organisation för att träffa lärare och kursansvariga på KTH, och gemensamt diskutera konkreta samarbetsformer som kommer båda till nytta. Det kan handla om gästföreläsningar, projektuppdrag och exjobb. Inför mötet ber vi dig ta med förslag och idéer som kan utvecklas till examensarbeten eller projektuppgifter. Vill ditt företag samverka med KTH och nå studenter? Kontakta Malin Linngård för mer information, maliol@kth.se .

Innehållsansvarig:nickyr@kth.se
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2023-01-25