Till innehåll på sidan

Samverkansprojekt inom de strategiska partnerskapen

Fordonsdalen Stockholm

”Fordonsdalen Stockholm” har som långsiktigt mål att utveckla fordonsindustrin i regionen i syfte att säkra tillväxt och internationell konkurrenskraft. Särskilt gäller det regionens små och medelstora företag tillsammans med regionens starka IT & tech-kluster.

Fordonsdalen Stockholm

KTH utvecklar testmetod för covid-19 i samarbete med Region Stockholm

Forskare på KTH har inlett utvecklingen av en effektiv så kallad serologisk metod för att säkerställa om individer haft sjukdomen covid-19. Bra tester av den här typen ger ett säkrare beslutsunderlag för att avgöra vilka personer som kan återgå till arbetet utan att föra smitta vidare, vilket är av särskild vikt för personer som arbetar inom sjuk- och äldrevård. Projektet finansieras av ett samarbete mellan Region Stockholm och KTH.

– Jag är mycket tacksam för att Region Stockholm och KTH genom sitt snabba beslut om finansiering har möjliggjort att vi kan avsätta resurser för att snabbt komma igång med detta viktiga arbete, säger Sophia Hober, professor vid KTH och projektledare för arbetet.

KTH utvecklar testmetod för covid-19

Förbättrad behandling med artificiell lunga

Extrakorporeal membranoxygenering (ECMO) är en livräddande terapi som via en artificiell lunga kan ta vid då respirator och läkemedel inte längre räcker till. Metoden används för att kritiskt sjuka patienter ska garanteras adekvat gasutbyte och/eller cirkulation (hjärtfunktion). Lisa Prahl Wittberg leder tillsammans med Mikael Broman (KS) en studie tillsammans för mer skonsam, säker och effektiv behandling.

Förbättrad behandling med artificiell lunga

Forskning för att förebygga stroke

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall och funktionsnedsättning i västvärlden. I ett forskningsprojekt testar professorerna Mats Danielsson på KTH och Staffan Holmin på Karolinska Institutet hur stroke kan förebyggas med hjälp av ny teknik för röntgen och kirurgi.

Forskning för att förebygga stroke

Industridoktoranden Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

Isak Rubensson samhällsekonom på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik, där huvudfrågan har varit om kollektivtrafikens resurser utnyttjas på ett sätt så att konsekvenserna blir rättvisa ur ett invånarperspektiv.

Isak forskar för en rättvis kollektivtrafik

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Samarbetsprojektet CASTOR

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Samverkan med KTH har många fördelar. Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.

SME-företag bidrar till hållbar stadsutveckling

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-10-11