Samarbetsprojekt

Industridoktoranden Isak "Jag hoppas att jag kan bidra till att göra det enklare för forskare och tjänstemän att samarbeta"

Isak Rubensson samhällsekonom på Trafikförvaltningen, Region Stockholm, har efter fyra år på KTH:s doktorandutbildning disputerat med sin avhandling kring rättvis kollektivtrafik, där huvudfrågan har varit om kollektivtrafikens resurser utnyttjas på ett sätt så att konsekvenserna blir rättvisa ur ett invånarperspektiv.

”Nu går jag tillbaka för att se om vi kan implementera mina idéer och den nya kunskapen i organisationen. Samtidigt hoppas jag kunna ha kvar ett ben kvar i forskningen, det har varit fyra mycket spännande år på KTH.”

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Publicerad 1 februari 2019

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Samverkan med KTH har många fördelar. Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.

Publicerad 1 februari 2019

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2020-01-30