Samarbetsprojekt

– Öppenhet ger bättre produkter

KTH och Saab har ett gemensamt intresse – att utveckla framtidens mjukvara. Det sker i samarbetsprojektet CASTOR, ett forskningscentrum för mjukvaruteknik vid KTH.

Publicerad 1 februari 2019

Samverkansprojekt skapar tillväxt för små och medelstora företag

Samverkan med KTH har många fördelar. Företaget Sustainable Innovation är en av KTH:s partners som ska bidra till hållbar stadsutveckling och skapa tillväxt i små och medelstora företag.

Publicerad 1 februari 2019

Innehållsansvarig:Malin Nordin Bartlett
Tillhör: Näringsliv och samhälle
Senast ändrad: 2019-09-02